Medlemsförmåner

Din viktigaste förmån med medlemskapet är naturligtvis det 100 år gamla Byggnadsförbundets styrka och erfarenhet att ta sköta byggarbetarnas angelägenheter. Du får snabbt hjälp och råd i frågor som rör anställningsvillkor samt vid problem- och tvistsituationer. Men ditt starka förbund har också förhandlat fram andra medlemsförmåner åt dig som gör det till exempel billigare att resa och semestra med familjen. Eller en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden.

En del av medlemsförmånerna gäller endast medlemmar som står till förfogande för arbetslivet, det vill säga sysselsatta och arbetslösa, medan andra är tillgängliga för alla medlemmar.

Du kan även använda FFC:s medlemsförmåner (t. ex. Strawberry-hotellen och GreenStar-hotellen).