Go back

Tyst stund på byggplatserna 28.4.2015 kl. 12

MuistokukatEn tyst minut ordnas på byggplatserna i Finland på samma dag som
den internationella minnesdagen för arbetare, Workers’ Memorial Day.
Med arbetarskyddssamarbete kan man minska antalet arbetsolyckor, dödsfall och yrkessjukdomar.
Vi kan öka nivån på arbetarskyddet.
Med ett målmedvetet arbetarskyddssamarbete kan vi uppnå arbetsplatser utan olyckor.

Se bilaga:
Tyst stund 28.4.2015