Go back

De nya kostnadsersättningarna 40 € och 44 cent

De kostnadsersättningar som trädde i kraft vid årsskiftet kräver inte mycket minne, för det är bara den från skolan bekanta siffran fyra som gäller. Kilometerersättningen för resa med personbil är från början av året 44 cent/km inom alla branscher. Dagtraktramentet är igen 40 euro.

Asfaltbranschen

Dagtraktamente 40 €.
Övernattningspenningen är 12 €/dygn
Ersättning för resekostnader

 •   personbil 44 cent/km

Måltidsersättning 10 €
Dagliga arbetsresor enligt kollektivtrafiken.

Golvläggningsbranschen

Dagtraktamente 40 €
Logi och övernattningspeng
Logiersättning 57 €/dygn och övernattningspeng 12 €/dygn
Ersättning för resekostnader

 • personbil          44 cent/km
 • släpvagn              7 cent/km
 • husvagn         11 cent/km
 • maskiner och apparater     3 cent/km
 • persontransport 3 cent/km/person

Måltidsersättningen är 10 €

Jord- och vattenbyggnadsbranschen

 • Dagtraktamente                            40 €
 • Övernattningspeng                       12 €
 • Måltidsersättning                      10 €
 • Kilometersersättning                44 cent
 • Avgift för extra person                 3 cent

De kollektivavtalsenliga ersättningarna för dagliga resekostnader:

 • över                  5 km                3,09 euro
 • över                    10 km            4,19 euro
 • över                    20 km            8,37 euro
 • över                    30 km          11,15 euro
 • över                    40 km          12,54 euro
 • över                    50 km          16,73 euro
 • över                    70 km          20,38 euro
 • över                    90 km          23,68 euro
 • över                  120 km          27,87 euro

Målarbranschen

Dagtraktamente
Dagtraktamente 40 €.
Logi och övernattningspeng
Logiersättningen är 57 €/dygn och övernattningspengen är 12 €/dygn
Ersättning av resekostnader för arbetsdagar
De kollektivavtalsenliga reseersättningarna är från 1.1.2015

 • över   5 km                  1,87 €
 • över 10 km                  3,02 €
 • över 20 km                  5,44 €
 • över 30 km                  7,92 €
 • över 40 km                  9,75 €
 • över 50 km                11,82 €
 • över 60 km                15,53 €
 • över 70 km                17,59 €
 • över 80 km                19,98 €
 • över 90 km                22,75 €
 • över 100 km              25,50 €

Husbyggnadsbranschen

Dagtraktamente 40 €
Logi och övernattningspeng
Logiersättningen är 57 €/dygn och övernattningspengen är 12 €/dygn
Ersättningarna för dagliga resekostnader

 • över   5 km         1,87 €
 • över 10 km         3,02 €
 • över 20 km         5,44€
 • över 30 km         7,92 €
 • över 40 km         9,75 €
 • över 50 km       11,82 €
 • över 60 km       15,53 €
 • över 70 km       17,59 €
 • över 80 km       19,98 €
 • över 90 km       22,75 €
 • över 100 km     25,50 €

Byggnadsproduktindustrin

 • Inrikes dagtraktamente 40 €
 • Partiellt dagtraktamente för partiellt dygn, omfattande minst 6 men högst 10 timmar 18 €
 • Övernattningspeng 12 €
 • Måltidsersättning 10 €
 • Kilometerersättningar
 • ersättning för användning av egen bil   44 cent/km
 • motorcykel                             33 cent/km
 • moped                                            17 cent/km

Kilometerersättningen höjs med 3 cent per kilometer för varje sådan person, vars transport hör till arbetsgivaren.
Kilometerersättningen höjs med 3 cent per kilometer om de maskiner och apparater som transporteras i bilen väger över 80 kilo eller om de är skrymmande.

Husteknikbranschen

 • Dagtraktamente 40 €
 • Partiellt dagtraktamente 18 €
 • Måltidsersättning 10 €

Dagliga resor med kollektivtrafik, om inget annat avtalats.

Vattenisoleringsbranschen

Dagtraktamente 40€
Övernattningspengen är 12 €/dygn
Ersättning för resekostnader

 • personbil 44 cent/km

Måltidsersättning 10 €
Dagliga arbetsresor enligt kollektivtrafiken.