Rakennusliiton luottamushenkilöt ovat työmaatason edunvalvojia

Järjestönurkkaus
Ajankohtaista tietoa luottamustehtävissä toimiville.

Luottamustehtävissä toimivat tuntevat työpaikan työt ja työolosuhteet. He tekevät yhteistyötä rakentajien, työnantajan, työterveyshuollon ja Rakennusliiton kanssa.

Työpaikoille on yleensä valittu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai yhteysmies - tai kaikki. He ovat työntekijöille ensimmäinen kanava tiedon saamiseen ja asioihin vaikuttamiseen.

Rakennusliitto on rakentanut laajan ja tasokkaan edunvalvontaverkoston työpaikoille ja ammaattiosastoihin. Sitä vahvistetaan jatkuvasti ja luottamustehtäviin valituille järjestetään tehtäviin liittyvää koulutusta.

Koulutuksessa luottamusmiehet saava varmuutta, voimaa ja mahdollisuuden verkostoitua.

Koulutus on luottamustehtävissä toimivien oikeus

Rakennusliiton jäsen, joka toimii yrityksen tai työmaan luottamustehtävässä, saa tehtäväkohtaisen koulutuksen ajalta täyden palkan. Tämä on määritelty työehtosopimuksen koulutussopimuksessa.

Kurssista ei aiheudu osallistujalle kuluja. Rakennusliitto maksaa kurssin aikana opetuksen, ruokailun ja tarvittaessa majoituksen. Koulutuksen järjestäjä laskuttaa myöhemmin työnantajalta ruokarahan.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit
•  luottamusmieskurssit
•  työsuojelukurssit
•  yhteysmiehille tarkoitettu koulutus

Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuen piirissä (lähinnä järjestökurssit), maksaa Rakennusliitto valitsemiensa koulutettavien opetuksen, ruokailut ja matkakulut. Mikäli koulutus osuu työpäivälle, voit hakea korvausta ansionmenetyksestä (75 euroa/päivä vuonna 2017).

Sähköinen kurssihakemus (uutta syksyllä 2017)

Kurssihakemus RL (pdf)
Kurssihakemus RL (Word)

Nähdään kursseilla!

Sopimusalat/TES
Töissä rakennusalalla

Ajankohtaista

Blogeista

-

Katso myös