Takaisin

Ohjeita osastojen syyskokouksiin 2020

 

Ammattiosastojen sääntöjen mukaan osastojen syyskokoukset on pidettävä 15.10.–15.12. välisenä aikana. Koronapandemia aiheuttaa kuitenkin kokoontumisille rajoituksia ja suosituksia maan hallituksen sekä terveysviranomaisten taholta. Näihin suosittelemme tutustumaan aina päivän tilanteen mukaan Valtioneuvoston sivuilla.

UUDENMAAN OSASTOT HUOMIO!

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli 20 hengen yleisötilaisuudet sisätiloissa koko Uudellamaalla ma 23.11.- su 13.12. väliseksi ajaksi. Osastoja, joissa on yli 20 henkilöjäsentä, kehotetaan siirtämään syyskokoukset myöhempään ajankohtaan ja välttämään tarpeettomia tartuntariskejä.

Päivitys 26.11.2020
Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa on siirrytty koronapandemian osalta  leviämisvaiheesen. Pyydämme ainakin Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueen osastoja pidättäytymään kaikista jäsentilaisuuksista loppuvuoden aikana. Jatkamme vanhoja toimihenkilövalintoja rekisterissä eteenpäin, kunnes syyskokous voidaan turvallisesti pitää.

Uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia

Yhdistyslain määräaikainen muutos (kesäkuun 2021 loppuun saakka) antaa kokouksiin uusia mahdollisuuksia:

  • Osaston hallitus voi päättää, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä valtakirjalla. Äänestystilanteessa saman asiamiehen antamien äänten osuus saa olla enintään 10 % kaikista äänistä.
  • Osaston hallitus voi päättää mahdollistaa jäsenten osallistumisen syyskokoukseen myös etänä verkkoyhteyksien välityksellä.
  • Osaston hallitus voi edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautuminen on mainittava kokouskutsussa, ja kokouskutsu on julkaistava niin, että se on tiedossa jäsenillä 3 vuorokautta ennen ennakkoilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouksissa tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita ja huolehtia kahden metrin turvaväleistä osallistujien välillä. Kannustamme osallistujia käyttämään maskeja.

Osastojen syyskokouskutsut liiton verkkosivuilla

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;
f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi;
i) käsitellään muut mahdolliset asiat