Kuntoutus

Kun työntekijän työkyky on heikentynyt ja muut toimet työntekijän työssä selviytymisen tueksi eivät riitä, työterveyshuolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen. Kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn palauttaminen. Kuntoutuksen tarkoituksena on työkyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen.  KIILA-kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa. KIILA-kuntoutukset löydät Kelan kuntoutuskurssihausta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on työeläkelaitosten järjestämää. Siitä löydät lisätietoa Työeläke.fi-sivustolta.

Maksaja ikävien asioiden sattuessa

Työtapaturman, ammattitautien, sairauksien tai työkyvyttömyyden kohdatessa: Kuka maksaa ja mitä maksetaan?