Go back

Medlemsavgift 25 € / månad

Byggnadsförbundets styrelse beslutade på sitt oktobermöte att föreningens medlemsavgift nästa år blir 25 € / månad. En fast medlemsavgift i euro har varit ett starkt önskemål från medlemmarna, då det gör det enkelt att betala medlemsavgiften via e-faktura. Avgiften kan betalas en gång i månaden eller till exempel 6 månader i taget. Eller till och med för hela året i en betalning.

En fridfull och avkopplande jultid och ett glädjefyllt nytt år till Byggnadsföreningens medlemmar!