Go back

Medlemsavgift 25 €/månad – vanliga frågor

Byggnadsförbundets medlemsavgift år 2022 är 25 euro per månad, och medlemmen behöver alltså inte längre betala en viss procent av förvärvsinkomsten eller dagpenningen. I medlemsavgiften ingår arbetslöshetskassans, A-kassans, medlemsavgift. 

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan inleder sin verksamhet 1.1.2022. Medlemmarna i Byggbranschens arbetslöshetskassa blir medlemmar i A-kassan. Förändringen i arbetslöshetskassan kräver inga åtgärder av medlemmarna. 

Vanliga frågor 

Vem kan gå med i Byggnadsförbundet? 

Om du arbetar eller studerar inom byggnadsbranschen, byggproduktindustrin, infrastruktur, infrastrukturtjänster eller byggnadsteknik är du varmt välkommen att ansluta dig till oss. 

Jag hör till ett annat fackförbund. Kan jag gå med som s.k. gammal medlem och behålla förmånerna? 

Ja, du kan gå med om du arbetar inom våra branscher! Om du har varit medlem i ett annat fackförbund och ditt medlemskap är i sin ordning går du med i Byggnadsförbundet som gammal medlem. Förmånerna står till ditt förfogande och du får hjälp vid eventuella problem. Person som har anslutit sig som s.k. gammal medlem (medlemskap totalt över 6 mån.) och som har medlemsavgifterna i ordning kan få rättshjälp.

Om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa överförs ditt medlemskap till Byggkassan/A-kassan samtidigt som du går med i Byggnadsförbundet. Dina ackumulerade arbetsveckor finns kvar. 

Hur kan jag gå med i facket? 

Det enklaste sättet att gå med i Byggnadsförbundet är att fylla ien elektronisk medlemsblankett. Du kan också be om en pappersblankett av förtroendemannen eller skicka ditt namn och adress till numret 045 112 2982 så får du blanketten per post. 

Vilka förmåner har en medlem? 

Som medlem får du många förmåner som behövs i vardagen: i arbetslivet (lön, förtroendevalda, rättshjälp), vid arbetslöshet (inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, karriärtjänster) och på fritiden (olycksfallsförsäkring för fritiden, semesterförmåner, rabatter). 

Läs mer om medlemsförmåner (på finska)

Hur betalar man medlemsavgiften? 

Det finns tre sätt att betala medlemsavgiften: faktura, eTjänst och arbetsgivarinkassering. 

Läs mer om betalning av medlemsavgift (på finska)

Vad är min medlemsavgift om jag inte kan vara medlem i arbetslöshetskassan? 

Medlemsavgiften i fackförbundet och fackavdelningen år 2022 är 17 €/månad. Även om du inte är medlem i arbetslöshetskassan har du tillgång till alla tjänster och förmåner i fackförbundet. 

Jag är företagare, kan jag vara medlem i förbundet? 

Ja, det kan du. Medlemsavgiften för företagare år 2022 är 17 €/månad, och då hör du till förbundet och fackavdelningen.  

Om du blir företagare under medlemskapet kan du vara medlem i arbetslöshetskassan för löntagare i högst 18 månader. Under denna tid är din totala medlemsavgift 25 €/månad. 

Kan man bli befriad från medlemsavgifterna?  

År 2022 har du rätt att befrias från medlemsavgift för Byggnadsförbundets och fackavdelningens medlemsavgift om du  

  • studerar på andra stadiet 
  • utför beväringstjänst eller civiltjänst 
  • är familjeledig. 

På samma sätt är du befriad från medlemsavgifter om du deltar i arbetskonfliktsåtgärder.  

När du går i pension har du rätt att bli befriad från fyra års medlemsavgifter om du ännu inte har uppnått gratis medlemskap. 

Befrielse gäller endast medlemsavgifterna för fackförbundet och avdelningen, så kontakta medlemstjänsten om du är medlem i arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassans medlemsavgift är 8 €/månad år 2022. 

Jag är under 18 år och studerar på en yrkesskola, men jag arbetar på sommaren. Ackumuleras lönebetalda veckor för mig, vilka berättigar till arbetslöshetsersättning? 

På grund av ändringar om arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.8.2021 höjs minimiåldern till 18 år för inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån. När du är klar med dina studier och börjar arbeta, meddela oss detta så ändrar vi ditt studentmedlemskap till arbetstagares medlemskap. Det lönar sig att göra detta. Kom ihåg att du har omfattande förmåner även under din studietid! 

Om jag utför yrkesinriktad omskolning, till exempel med stöd från ett pensionsbolag, befrias jag då från medlemsavgifter? 

En medlem i yrkesinriktad omskolning har inte rätt till befrielse från medlemsavgift. Du har dock alla medlemsförmåner och rabatter till ditt förfogande. 

Om jag blir sjuk eller arbetslös, ska jag då betala medlemsavgift? 

Ja, du ska betala medlemsavgift. Det lönar sig att behålla medlemskapet, för då är du berättigad till alla medlemsförmåner. Du kan möjligen behöva hjälp med socialförsäkringsfrågor (t.ex. FPA, olycksfalls- och pensionsbolag) eller om du vill använda fackets övriga tjänster eller förmåner. 

Hur gör jag om jag är familjeledig? 

Meddela oss detta via eTjänst. Du kan också meddela detta till Byggnadsförbundets närmaste serviceställe eller till personen som tar hand om medlemsärenden på din fackavdelning. När du lämnar meddelande befrias du från medlemsavgift i fackförbundet och fackavdelningen för denna period. Anvisningar och mer information får du från vår medlemsservice tfn: 020 690 231 (mån–fre 9–15). 

När får jag fritt medlemskap? 

En medlem i en avdelning beviljas frimedlemskap då han eller hon pensioneras, efter att ha varit medlem i ett fackförbund i minst 30 år, och efter att ha tillhört någon av Byggnadsförbundets avdelningar under de minst fem senaste åren.