Go back

Arbetslöshetskassan ändras, den nya A-kassan påbörjar

Vid årsskiftet går Byggbranschens arbetslöshetskassa samman med den nya Avoin työttömyyskassa, A-kassan. Byggnadsförbundet kommer framöver att arbetslöshetsförsäkra sina medlemmar i A-kassan.

Ändringen kräver inga åtgärder av medlemmarna i Byggbranschens arbetslöshetskassa – medlemskapet övergår automatiskt till den nya A-kassan!

Avoin työttömyyskassa är en ny arbetslöshetskassa för drygt 190 000 medlemmar, bestående av Byggbranschens arbetslöshetskassa, Industrins arbetslöshetskassa och arbetslöshetskassan Finka.

Genom att förena sina resurser kan den nya A-kassan betjäna sina medlemmar ännu bättre än tidigare.

Läs mer på A-kassans hemsida,

a-kassa.fi (från 1 januari 2022).

Där hittar du även A-kassans egen eAsiointi.

A-kassans servicenummer är

020 690 455 (från den 3.1.2022 )

Du hittar även A-kassan på Facebook och Instagram.