Go back

Arbetshälsa och laganda

Som huvudförtroendeman betonar Toni Malmström samarbete och envishet. Han har bland annat lyckats få arbetsgivarna att inse fördelarna med att satsa på hälsa och välbefinnande i arbetet.