Go back

Löntagaren slutar utkomma i pappersform – beställ nyhetsbrev

FFC:s tidning Löntagaren slutar utkomma i pappersform. Tidningen ersätts av ett nyhetsbrev, som skickas ut per e-post. Skicka in din e-postadress och beställ nyhetsbrevet så får du veta vad som händer i arbetslivet och facket i fortsättningen också!
Nyhetsbrevet utkommer varannan vecka och är gratis.
Du kan skicka in namnen (förnamn, efternamn och e-postadress) i elektronisk form till jonny.smeds@sak.fi.
Du kan också beställa nyhetsbrevet på www.lontagaren.fi/nyhetsbrev