Go back

Kurskalender 2016

FFC, Kiljavainstitutet och ABF Våren 2016
4-8.4 Grundkurs för förtroendemän
Kursen är avsedd för förtroendemän, vice förtroendemän och ordförande i fackavdelningarna.
Grundkunskaper om förtroendemannens rättigheter och skyldigheter samt fackets roll i arbetslivet och på
arbetsplatser.
4-8.4 Grundkurs i arbetarskydd
Kursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige vice fullmäktige och arbetarskyddsombud.
På kursen lär deltagarna sig att förstå arbetarskyddets betydelse på arbetsplatsen och får grundläggande
kunskaper i arbetarskyddsverksamheten.
9-10.4 Tvärfacklig kurs i Österbotten med tema “stresshantering”
Hur kan vi tillsammans göra atmosfären på arbetsplatsen bättre då allting är så hektiskt? Kan vi hitta den
inre ron på oss själva och inom arbetsgemenskap? Kursen är avsedd för medlemmar i FFC:s medlemsförbund
i Österbotten.
16-17.4 Tvärfacklig kurs i södra Finland med tema “stresshantering”
Hur kan vi tillsammans göra atmosfären på arbetsplatsen bättre då allting är så hektiskt? Kan vi hitta den
inre ron på oss själva och inom arbetsgemenskap? Kursen är avsedd för medlemmar i FFC:s medlemsförbund
i södra Finland och på Åland.
24-25.5 Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för förtroendevalda
Kursen stöder förtroendevalda att aktivt utveckla arbetsplatsen och ger dem kunskaper och verktyg
för att kunna främja samarbete och välfärd i arbetslivet. Kursen ger även arbetsledare/förmän färdigheter
att ha bättre samarbetskunskaper och förmågan att behandla även svåra saker tillsammans med
arbetsplatsens förtroendeman. Under kursen uppdateras förändringar i viktigaste lagar och avtal.
Foto: Ignacio Palomo Duarte / Creative Commons (CC BY-SA 2.0)

Hösten 2016

17-18.9 Nya vindar i föreningsverksamhet, del I
Nya vindar i föreningsverksamhet är avsedd för föreningens/avdelningens ordförande, sekreterare och
andra styrelsemedlemmar och den består av tre moduler (3x2dagar). På kursen utvecklar man nya former till
föreningsarbetet, hittar nya möjligheter att marknadsföra avdelningen och får inspiration och idéer till
föreningsverksamhet. Här ska man låta sin kreativitet blomma!
Tema:
• att dela ansvar och göra tillsammans
• verksamhetsplanering på ett nytt sätt
• avdelningens basuppgift
3-5.10 Fortsättningskurs för förtroendemän, del I
Kurs för förtroendemän och vice förtroendemän, gärna efter grundkursen för förtroendemän eller med
motsvarande kunskaper i praktiken.
3-5.10 Fortsättningskurs i arbetarskydd, del I
Kursens målgrupp är arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige och arbetarskyddsombud, gärna efter
grundkursen för arbetarskyddsfullmäktige eller med motsvarande kunskaper i arbetarskydd.
22-23.10 Svenskt temaseminarium
FFC:s svenska seminarium med aktuellt tema.
7-9.11 Fortsättningskurs för förtroendemän, del II
7-9.11 Fortsättningskurs i arbetarskydd, del II
3-4.12 Nya vindar i föreningsverksamhet, del II
Tema:
• ett effektivt möte
• intern information
• pop up-evenemang och arbetsgrupper
6-7.1.2017 Nya vindar i föreningsverksamhet, del III
Tema:
• samhällspåverkan
• ordförandes roll
• avdelningens brand