Förtroende – hörnstenen i lokala avtalsförhandlingar - Rakennusliitto