Go back

Kurskalender 2015

FFC, Kiljavainstitutet och ABF

14-15.3.
Tvärfacklig kurs, Österbotten
21-22.3.
Tvärfacklig kurs, södra Finland
23-27.3.
Grundkurs för förtroendemän, Vasa
23-27.3.
Grundkurs i arbetarskydd, Vasa
5-6.9.
Kurs om medlemsrekrytering och medlemsvård, Tammerfors
21-23.9.
Fortsättningskurs för förtroendemän, del I, Vasa
21-23.9.
Fortsättningskurs i arbetarskydd, del I, Vasa
10-11.10.
Svensk seminarium “Pappa betalar” Tavastehus
26-28.10.
Fortsättningskurs för förtroendemän, del II, Vasa
26-28.10.
Fortsättningskurs i arbetarskydd, del II, Vasa