Go back

Byggfacket välkomnade alla till arbetarskyddsdag

Byggnadsförbundet testar nya grepp för att få fler engagerade. En arbetarskyddsdag på Åland lockade rekordmånga deltagare, nästan 50 personer. Förbundet försöker riva murar – också arbetsledare och icke-medlemmar var välkomna.
Läs Löntagaren-tidningens artikkel (nr 5/28.10.2014).
http://www.sak.fi/svenska/nyheter/byggfacket-valkomnade-alla-till-arbetarskyddsdag-2014-10-28