Byggfacket välkomnade alla till arbetarskyddsdag - Rakennusliitto
Go back

Byggfacket välkomnade alla till arbetarskyddsdag

Byggnadsförbundet testar nya grepp för att få fler engagerade. En arbetarskyddsdag på Åland lockade rekordmånga deltagare, nästan 50 personer. Förbundet försöker riva murar – också arbetsledare och icke-medlemmar var välkomna.
Läs Löntagaren-tidningens artikkel (nr 5/28.10.2014).
http://www.sak.fi/svenska/nyheter/byggfacket-valkomnade-alla-till-arbetarskyddsdag-2014-10-28