Lattianpäällystysala

Lattianpäällystysalan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa 1.5.2020 – 28.2.2022välisen ajan. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten lattianpäällystys- ja laatoitustöitä sekä massalattiapinnoituksia tekevien työsuhteissa.

Jäsenet

Rakennusliiton jäsenenä on noin 600 työssä olevaa lattianpäällystäjää.

Palkkaus

Lattianpäällystystyöt tehdään yleensä urakkapalkalla, jos kyseinen työ on urakkahinnoiteltu työehtosopimukseen. Erikoistyöt ja olosuhteitaan poikkeavat työmaat tehdään aikapalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella tai ammattitutkinnon perusteella. Palkkaryhmän päälle sovitaan yleensä henkilökohtainen lisä, jonka suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään.

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 16,50 €/h ja urakkatyöpalkka 21,50 €/h.

Palkkalaskuri >>