Asfalttiala

Asfalttialan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Infra ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa 1.5.2020 – 28.2.2022 välisen ajan. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa.

Asfalttialan työehtosopimusta noudatetaan mm. perä- ja kolamiehiin, jyränkuljettajiin, koneaseman hoitajiin, levittäjän kuljettajiin, korjaamotyöntekijöihin jne.

Jäsenet

Rakennusliiton jäsenenä on noin 1400 työssä olevaa asfalttialan työntekijää.

Palkkaus

Asfalttialan työt tehdään joko urakkapalkalla, aikapalkalla tai palkkiopalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella ja jokaisella ammattikunnalla on mahdollisuus päästä ylimpään palkkaluokkaan

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 17,00 €/h, palkkiopalkka 18,00 €/h ja urakkatyöpalkka 23,00 €/h.