Takaisin

Rakennusliiton liittokokous­asiakirja: Työvoiman hyväksikäyttö on estettävä ja työtaisteluoikeus säilytettävä

Rakennusliitto linjasi 25. liittokokouksessaan 12.–13.5. Helsingissä liiton tavoitteita ja tulevaa toimintaa. Liittokokousasiakirjassa todetaan, että Rakennusliitto varmistaa toiminnallaan jäsenilleen parhaan mahdollisen työmarkkina-aseman rakennusalalla. Työehtosopimustoiminnassa liitto hakee laajempaa liittolaisuutta rakentajien etujen varmistamiseksi. Rakennusliitto vaatii myös työtaisteluoikeuden säilyttämistä nykyisellä tasollaan kansalaisten perusoikeutena.