Takaisin

Asfalttialan TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu muut asfalttialan työehtosopimuksen tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4 prosentin yleiskorotuksella. Myös palkkataulukkoja korotetaan samalla prosentilla. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.5. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4 %.

Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan niin ikään 4 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2 %. Sama korotus koskee myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja sekä työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia.

Tekstimuutokset

13 § Siirretty työaika

Siirretystä työajasta ja vuorotyöstä maksettavaa lisää korotetaan sopimuskauden palkkaratkaisusta saadun prosentin mukaisesti molempien vuosien osalta kerralla ensimmäisenä vuotena.

Sopimus työntekijöiden edustajista sekä työntekijöiden ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta asfalttialan yrityksissä 8 §

1. Tehtäviensä hoitamista varten pääluottamusmiehelle järjestetään tarvittaessa tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa vapautusta työstään. Vapaa-ajan tarve määräytyy yrityksen työntekijäin keskimääräisestä lukumäärästä sekä siitä kuinka paljon pääluottamusmiehen on osallistuttava urakkamittauksiin ja selvityksiin. Vapautusta annettaessa on huomioitava, että luottamusmiehellä on riittävästi aikaa hoitaa luottamusmiestehtävää. Vapautuksen määrästä sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallisesti ei ole muuta sovittu, vapautusta annetaan 24 tuntia  neljän viikon jaksona.

3. Mikäli olosuhteet eivät anna aihetta muuhun, työsuojeluvaltuutetun vapautus tehtävien hoitamista varten lasketaan siten, että työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden lukumäärä kerrotaan luvulla 0,291 (TOL). Näin saatu luku ilmoittaa työstä vapautuksen tuntimäärän neljän viikon jaksona. Myönnettävän vapautuksen pituus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mukaan.