Takaisin

Mittaushankkeessa selvitettiin kvartsille altistumista

Rakennusliitto on ollut mukana Työterveyslaitoksen toteuttamassa merkittävässä mittaushankkeessa, jossa selviteltiin kvartsille altistumisen määrää niissä korjausrakentamisen, uudisrakentamisen ja maarakentamisen tehtävissä, jotka ovat pölynhallinnan kannalta haastavia rakennustyömailla. Hanke selvitti, missä töissä pitää suojautua, miten suojaudutaan, ettei altistuta liiallisesti, ja millä muilla keinoilla mestalla altistuminen saadaan turvalliselle tasolle. Hanke kartoitti myös, ketkä työntekijät työnantajan pitää ilmoittaa työssään syöpävaarallisille aineille altistuvien ASA-rekisteriin.

Kvartsihankkeen loppuraportti löytyy nyt kokonaisuudessaan STM:n julkaisuarkistosta.

– Kannattaa tutustua loppuraporttiin. Toivottavasti sitä kautta saisimme työmaat ja työpaikat panostamaan parempaan pölyntorjuntaan ja hengityssuojainkäytäntöihin, Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen toteaa.

Loppuraportissa olevat työtehtäväkohtaiset ohjeet (hyvät käytännöt) ja yleisohjeet kvartsipölyaltistumisen hallintaan (liite 5) tullaan vielä julkaisemaan erikseen helpommin luettavassa muodossa ennen vuodenvaihdetta Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.