Takaisin

Asbestipölyltä suojautumisessa puutteita rakennustyömailla

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallisten valvontahavaintojen mukaan rakennuspurkutyömailla suojaudutaan asbestipölyn vaaroilta edelleen puutteellisesti. Vuonna 2021 työsuojeluviranomaiset tekivät noin reilut 350 asbestiin liittyvää työsuojelutarkastusta. 

Tarkastukset on tehty asbestipurkutyömaille, asbestilupiin ja asbestityön ennakkoilmoituksiin liittyen. Tarkastuksilla on annettu yhteensä 354 toimintaohjetta ja 71 kehotusta. 

Työmailla oli eniten puutteita asbestipölyn hallinnan suojauksessa ja asbestityön ennakkoilmoituksissa. Vakavia puutteita on ollut erityisesti asbestialtistumisen seurantamittaukissa. Myös esimerkiksi lähes jokaisessa asbestityöilmoituksessa oli puutteita, ylitarkastaja Mikko Koivisto kertoo. 

Velvoitteet ovat jakautuneet melko tasaisesti eri puutteiden kesken. 

– Sieltä nousee kuitenkin esille ilmankäsittelylaitteiden mittaukset. Ne ovat päässeet monilla asbestipurkutyömailla menemään vanhaksi tai niistä ei ole ollut tietoa. Asbestityön henkilösuojainten käytöstä on annettu vain vähän velvoitteita, Koivisto sanoo. 

Rakennushankkeiden asbestiluvat olivat pääosin kunnossa. 

Valvonnalla työsuojeluviranomaiset (avi) pyrkivät siihen, että työnantajat ja muut lainsäädännön mukaisesti vastuussa olevat tahot noudattavat asbestipurkutyön työturvallisuuden lainsäädäntöä.