Takaisin

Rakennusliiton ylimääräinen liittokokous: Yleissitovuus ja luottamusmiesjärjestelmä turvaavat yritysten toiminnan ja työntekijän oikeudet

Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat luopumassa valtakunnallisista alakohtaisista työehtosopimuksista. Samalla ne luopuvat myös vientivetoisesta työmarkkinapolitiikasta, jota ne ovat itse vuosikausia ajaneet. Suomessa ei enää tehdä metsäteollisuuden tai teknologiateollisuuden yleissitovia työehtosopimuksia, jotka määrittäisivät muun muassa kotimarkkinoiden työehtoratkaisujen kustannustasoa.

Päätösten vaikutukset voivat ulottua myös rakennusalalle. Rakennusala toki pärjää työehtoneuvotteluissa ilman vientialojen määrittämää kustannuskattoa. Sen sijaan yleissitovista työehtosopimuksista luopuminen tarkoittaisi rakennusyrityksille vajoamista harmaaseen talouteen ja rakennusalan työntekijöille palkkojen ja työolosuhteiden romahdusta. Jos työehtojen vähimmäistason määrittelystä luovutaan, lopettaa halpafirmojen hintakilpailu monen suomalaisen rakennusyrityksen toiminnan. Ulkomaiset, halpatyövoimalla kilpailevat yritykset veisivät urakat niin pieniltä toiminimiyrittäjiltä kuin isommiltakin alan toimijoilta. Kysyä sopii myös, kuka suomalainen nuori sellaisessa tilanteessa haluaisi kouluttautua rakennusalalle.

Työehtosopimusten yleissitovuuden poistuessa voisimme unohtaa alan vastuullisuuden. Myös rakennusyritysten järjestäytynyt yhteistoiminta hiipuisi ennen pitkää. Mikään yritys ei halua liittyä työehtosopimukseen, joka ei sidokaan koko alaa.

Ammattiliitto tarkoittaa järjestäytymistä työehtosopimuksen tekemiseksi. Riittävän korkea jäsenmäärä tuo oikeuden ja mahdollisuuden neuvotella alan työehdoista. Tämä on myös Rakennusliiton toiminnan ydin. Sopimukset tehdään työnantajaliittojen kanssa ja sopimukset pidetään. Nämä työehtosopimukset luovat työnteon ehtojen perustason toimialalle. Tämä perustaso antaa lähes rajattomat mahdollisuudet tehdä yritys- ja työpaikkakohtaisia sopimuksia vajoamatta työehtojen polkumyyntiin ja harmaaseen talouteen.

Työnantajayrityksessä työntekijöiden ja liiton edustaja on luottamusmies. Luottamusmiehen sana pitää. Tämä malli takaa sen, että yrityksissä sovelletaan työehtosopimusta yrityksen toimialaan ja työtilanteeseen sopivalla tavalla, joka hyödyttää kaikkia: firmaa, työntekijöitä ja asiakasta.

Rakennusliiton linja on sopiminen ja yhteistyö työnantajajärjestöjen ja yritysten kanssa. Tulemme tekemään työehtojen vähimmäistason määrittävät työehtosopimukset, jotka pitävät kaikissa yrityksissä. Tämän mahdollistamiseksi järjestämme vastakin rakennusalan ammattilaiset liittoon ja avitamme luottamusmiesten valintaa kaikkiin alan yrityksiin. Aiomme olla rakennusalan vastuullinen toimija tulevinakin vuosikymmeninä.

Rakennusliiton ylimääräinen liittokokous 22.5.2021