Takaisin

Lainvastaiset sosiaalitilat altistavat koronalle

Kirjoittaja Kirjoittaja

on
Rakennusliiton varapuheenjohtaja

Rakennusliittoon tulee jatkuvasti ilmoituksia työmaiden puutteellisista ja siivottomista sosiaalitiloista. Puutteellisista sosiaalitiloista ja työskentelyolosuhteista rakentajat ovat olleet suoraan yhteydessä myös mediaan, joka on ansiokkaasti tuonut esille rakentajien pelon ja suuren huolen varsinkin nyt korona-aikana.

Rakennusliikkeet ja työmaiden pääurakoitsijat tuntevat rakentamista koskevan työturvallisuussäätelyn hyvin. Rakentamista koskeva sosiaalitilaan liittyvä päätös on vuodelta 1994. Se toimii edelleenkin ohjaavana lainsäädäntönä rakennustyömaiden suhteen. Sosiaalitilamääräys velvoittaa mm. tilan siivouksen tehtäväksi kerran päivässä tai tarvittaessa useammin. Korona-aikana on korostettu tarve siivoamiselle ja hygienialle eli sosiaalitilaa tulee siivota useammin kuin kerran päivässä.

Moni rakentaja kuuluu koronan suhteen riskiryhmään. Työntekijällä voi olla diabetes tai muu perussairaus, joka liittää työntekijän riskiryhmään. On selvää, että korona-aikana rakennustyömaalla työskentelevät riskiryhmäläiset ja perusterveetkin työntekijät pelkäävät terveytensä ja jopa henkensä puolesta.

Työturvallisuuslainsäädäntö lähtee siitä, että työnantajan tulee järjestää työympäristön olosuhteet turvalliseksi. Turvallisella työympäristöllä pyritään ennaltaehkäisemään työtapaturmien sattumisia ja ammattitautien syntymisiä.

Kun työnantaja ja työmaiden pääurakoitsijat eivät järjestä työmailleen edes lain edellyttämiä sosiaalitiloja, on koronatilanteessa herännyt kysymys työmaan pääurakoitsijan täydellisestä vastuuttomuudesta. Lainvastaisissa sosiaalitiloissa altistetaan rakentajia tietoisesti koronatartunnalle. Tulee eittämättä mieleen kysyä pääurakoitsijoilta: ”Välitättekö te meidän rakentajien terveydestä paskankaan vertaa?”

Mikä sitten lääkkeeksi niille, jotka vaarantavat korona-aikana rakentajien terveyden lainvastaisissa sosiaalitiloissa? Työsuojeluviranomaisen tulee katsoa työntekijöiden altistaminen koronavirukselle sellaisena tekona, että kyseeseen voi tulla epäily työturvallisuusrikoksesta. Työsuojeluviranomaisen tulee saattaa tietoinen altistaminen koronavirukselle tiedoksi poliisille, nimikkeellä epäily työturvallisuusrikoksesta. Poliisi ja syyttäjä yhdessä arvioikoot syytekynnyksen ylittymistä. Rakentajien terveyden tärveleminen on saatava aisoihin. Tutkintapyynnön lähettäminen on enää napin painalluksen takana.

Toivottavasti kukaan ei tämän välinpitämättömyyden takia sairastu ammattitautiin tai pahimmassa tapauksessa tule merkityksi koronakuolematilastoihin. Rakentamisen toimiala on itse vastuussa  koronan leviämisestä ja torjumisesta. Puheet viranomaisten sulkutoimien odottelusta ovat vastuuttomia. Kunnan viranomaisilla ei ole juridista oikeutta sulkea yksityistä rakennustyömaata, vaan sulkeminen on pääurakoitsijan päätös.