Takaisin

Rakennusliiton sopimusalojen kulukorvaukset 1.1.2021

Päivärahoihin, matkakustannusten korvauksiin ja ateriaetuun liittyvät muutokset astuvat voimaan vuodenvaihteessa.

Asfalttiala 2021

Päiväraha 44 eur

Yöpymisraha 13 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus

 • henkilöauto 44 snt/km

Ateriakorvaus 11 eur

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

Lattianpäällystysala 2021

Päiväraha 44 eur

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 13 €/vrk

Matkakorvaus julkisen liikenteen mukaan tai sovittaessa verohallinnon päätöksen mukaiset korvaukset:

 • henkilöauto 44 senttiä / km

 • perävaunu 7 senttiä / km

 • asuntovaunu 11 senttiä / km

 • koneet ja laitteet 3 senttiä / km

 • henkilöiden kuljetus 3 senttiä / km / hlö

Ateriakorvaus on 11 €

Infra-ala 2021

 • Päiväraha 44 eur
 • Yöpymisraha 13 eur
 • Ateriakorvaus 11 eur
 • Kilometrikorvaus 44 snt
 • Lisähenkilömaksu 3 snt

Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset

 • yli 5 km        3,20 eur

 • yli 10 km      4,35 eur

 • yli 20 km     8,69 eur

 • yli 30 km   11,58  eur

 • yli 40 km   13,02 eur

 • yli 50 km    17,37 eur

 • yli 70 km    21,16 eur

 • yli 90 km   24,58 eur

 • yli 120 km 28,93 eur

Maalausala 2021

Päiväraha

Päiväraha 44 eur.

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus on 57 €/vrk ja yöpymisraha on 13 €/vrk.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2021 lähtien

 • yli 5 km                          1,94 €

 • yli 10 km                      3,13 €

 • yli 20 km                       5,63 €

 • yli 30 km                       8,20 €

 • yli 40 km                     10,10 €

 • yli 50 km                     12,24 €

 • yli 60 km                     16,08 €

 • yli 70 km                     18,20 €

 • yli 80 km                     20,68 €

 • yli 90 km                     23,55 €

 • yli 100 km                   26,40 €

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia 2021
(erikseen sovittavat työajot ei TES määräys)

 • henkilöauto 44 senttiä / km

 • perävaunu 7 senttiä / km

 • asuntovaunu 11 senttiä / km

 • koneet ja laitteet 3 senttiä / km

 • henkilöiden kuljetus 3 senttiä / km / hlö

Ateriakorvaus on 11 eur.

Talonrakennusala 2021

Päiväraha

Päiväraha 44 eur

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus on 57 eur/vrk ja yöpymisraha on 13 eur/vrk.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2021 lähtien

 • yli 5 km                          1,94 €

 • yli 10 km                      3,13 €

 • yli 20 km                       5,63 €

 • yli 30 km                       8,20 €

 • yli 40 km                     10,10 €

 • yli 50 km                     12,24 €

 • yli 60 km                     16,08 €

 • yli 70 km                     18,20 €

  yli 80 km                     20,68 €

 • yli 90 km                     23,55 €

 • yli 100 km                   26,40 €

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia 2021
(erikseen sovittavat työajot ei TES määräys)

 • henkilöauto 44 senttiä / km

 • perävaunu 7 senttiä / km

 • asuntovaunu 11 senttiä / km

 • koneet ja laitteet 3 senttiä / km

 • henkilöiden kuljetus 3 senttiä / km / hlö

Rakennustuoteteollisuus 2021

 • Kotimaan päiväraha 44 eur

 • Osapäiväraha vajaavuorokaudelta,

  joka käsittää vähintään 6, mutta enintään 10 tuntia 20 €

 • Yöpymisraha 13 eur

 • Ateriakorvaus 11 eur

Kilometrikorvaukset

 • korvaus oman auton käytöstä  44 snt/km

 • moottoripyörä                             32 snt/km

 • mopo                                             17 snt/km

Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä kunkin sellaisen mukana seuraavan henkilön osalta, jonka kuljetus kuuluu työnantajalle.

Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää 80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

Talotekniikka-ala 2021

 • Päiväraha 44 eur
 • Osapäiväraha 20 eur
 • Ateriakorvaus 11 eur

Päivittäiset matkat julkisten kulkuneuvojen mukaan, jollei muuta ole sovittu.

Kilometrikorvaus 44 snt/km

Vedeneristysala 2021

Päiväraha                         44 eur
Yöpymisraha                13 eur/vrk

Ateriakorvaus                  11 eur

Kilometrikorvaus

 • henkilöauto                            44 snt/km

 • lisähenkilömaksu                   0,03 eur/km

Vedeneristysalan työehtosopimuksen (13 §) päivittäiset matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 alkaen:

 • yli   4 km                          5,60 eur

 • yli 10 km                          8,00 eur

 • yli 20 km                        12,00 eur

 • yli 30 km                        16,00 eur

 • yli 40 km                        19,40 eur

 • yli 60 km                        24,00 eur

 • yli 80 km                        30,00 eur

 • yli 100 km                      sovittava erikseen