Takaisin

Asfalttialan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkankorotukset

Edellisellä tes-kaudella 1.5.2018–30.4.2020 palkankorotusmallista johtunut aikapalkkajärjestelmän leikkuri poistuu neuvottelutuloksen mukaisesti 1.5.2020 alkaen.

Palkankorotukset 1.9.2020

Aikapalkkajärjestelmä

Uudet taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä Perustuntipalkka €/h

I                         10,96

II                        14,79

III                      15,68

IV                      16,53

V                       17,40

Tuotantopalkkiojärjestelmä

Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         8,47

II                        11,36

III                      12,01

IV                      2,66

V                       13,32

Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         13,72

II                        16,65

III                      17,33

IV                      18,00

V                       18,66

Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         13,27

II                        16,13

III                      16,79

IV                      17,42

V                       18,08

Tuotantomäärään perustuva palkkio

Vuonna 2020 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Kadut, pihat ja vastaavat:

Työkohteen koko: 50–1 000 tonnia

Kerroin = 16,262*(Kohteen koko (-0,497)) euroa/tonni

Työkohteen koko: yli 1 000 tonnia

Kerroin = 0,550 euroa/tonni

Tiet, moottorikadut, lentokentät ja vastaavat:

Työkohteen koko: 50–1 000 tonnia

Kerroin = 32,893*(Kohteen koko (-0,6614)) euroa/tonni

Työkohteen koko: yli 1 000 tonnia

Kerroin = 0,350 euroa/tonni

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä massamäärällä (tonnia).

Palkankorotukset 1.9.2021

Aikapalkkajärjestelmä

Uudet taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä Perustuntipalkka €/h

I                         11,11

II                        14,98

III                      15,88

IV                      16,75

V                       17,63

Tuotantopalkkiojärjestelmä

Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         8,58

II                        11,51

III                      12,17

IV                      12,82

V                       13,49

Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         13,90

II                        16,87

III                      17,56

IV                      18,23

V                       18,91

Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h

I                         13,44

II                        6,34

III                      17,01

IV                      17,65

V                       18,32

Tuotantomäärään perustuva palkkio

Vuonna 2021 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Kadut, pihat ja vastaavat

Työkohteen koko: 50–1 000 tonnia

Kerroin = 16,473*(Kohteen koko (-0,497)) euroa/tonni

Työkohteen koko: yli 1 000 tonnia

Kerroin = 0,557 euroa/tonni

Tiet, moottorikadut, lentokentät ja vastaavat:

Työkohteen koko: 50–1 000 tonnia

Kerroin = 33,321*(Kohteen koko (-0,6614)) euroa/tonni

Työkohteen koko: yli 1 000 tonnia

Kerroin = 0,355 euroa/tonni

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä massamäärällä (tonnia).

Rahamääräiset lisät

Erilliset lisät

Vuorotyössä maksetaan iltavuorossa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,52 euroa/ tunti ja 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,54 euroa/tunti.

Työstä, jota tehdään klo 21.00–05.00 välisenä aikana, maksetaan yötyölisänä 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,00 euroa/tunti. Yötyölisä säilyy ennallaan 1.9.2021 toteutettavassa palkankorotuksessa.

Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,18 euroon (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,25 euroon), kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään neljä viikkoa yhdenjaksoisesti.

Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,44 euroon (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,51 euroon), kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään kahdeksan viikkoa yhdenjaksoisesti.

Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,69 euroon (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,76 euroon), kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään kaksitoista viikkoa yhdenjaksoisesti.

Työpalkat

Aikapalkkajärjestelmä

Ammattitutkintolisä

Ammattitutkintolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,34 euroa/tunti ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,75 euroa/tunti.

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus säilyy ennallaan (0,34 euroa/tunti) ja erikoisammattitutkintolisän suuruus on 0,76 euroa/tunti.

Tuotantopalkkiojärjestelmä

Ammattitutkintolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,34 euroa/tunti ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,75 euroa/tunti.

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus säilyy ennallaan (0,34 euroa/tunti) ja erikoisammattitutkintolisän suuruus on 0,76 euroa/tunti.

Erinäisiä määräyksiä

Työntekijän tuotantopalkkio tuotantopalkkiotyössä ei voi olla viikon laskentajaksolla 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alle 5,16 euroa/tunti (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alle 5,23 euroa/tunti).

Massanlevityksen yhteydessä tasausmassaan tai asfalttilaattaan asennettavista verkoista maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,97 euron (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,98 euron) suuruinen haittalisä tehdyille tunneille kaikille kyseisellä työmaalla tuotantopalkkioon oikeutetuille työntekijöille tuotantopalkkion lisäksi.

Urakkapalkat päällystystyössä

Tuotantopalkkauksen suorat urakat

Kaivojen nostoissa ja laskuissa maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 44,07 euroa/kpl (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 44,65 euroa/kpl), mikäli työhön kuuluu piikkaus sekä muuraus ja betonin valu silloin, kun työnantaja järjestää kompressorin kaivonnostajien käyttöön. Kaivon nostosta tai laskusta, kun työhön sisältyy koneellinen piikkaus ja jätteiden poisto, maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 27,14 euroa/kaivo (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 27,49 euroa/kaivo) urakkahintana. Käsin suoritetusta liuotuksesta maksetaan 0,12 euroa/m2 urakkahintana.

Tuotantopalkkion lisäksi maksetaan seuraavat urakkapalkat:

  • Kelluvan kaivon nostosta massanlaskun yhteydessä oikeaan korkeuteen maksetaan lisähintana 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 6,48 euroa/kaivo/työryhmä (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 6,57 euroa/kaivo/työryhmä). Kiinteän kaivon korotus metallisella tai muusta materiaalista valmistetulla lisäkehyksellä korvataan kuten kelluva kaivo. Korvaus maksetaan kerran korotettua kaivoa kohden, ei kehysten lukumäärän mukaan.
  • Lautarännin ja 5 senttimetrin kolmiolistan teosta maksetaan kokonaishintana 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,16 euroa/metri + tuotantopalkkio. Lisä säilyy 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ennallaan.
  • Koururännin, 5 senttimetriä isomman kolmiolistan ja ns. makkaran teosta sisältäen sabluunan käytön maksetaan 9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,46 euroa/metri + tuotantopalkkio ja myös 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,46 euroa/metri + tuotantopalkkio.

Urakkapalkoista voidaan sopia myös paikallisesti erikseen.

Päiväraha ja matkakustannusten korvaaminen

Työntekijälle maksetaan jokaiselta edellisessä kohdassa tarkoitetulta vuorokaudelta päivärahaa 43 euroa 1.1.2020 lähtien. Mikäli on sovittu, ettei työnantaja järjestä työntekijälle majoitusta, työntekijälle maksetaan edellä mainitun päivärahan lisäksi yöpymisrahaa 14 euroa.

Matkustamiseen käytetyltä ajalta maksetaan työntekijälle 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,68 euroa/tunti (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,84 euroa/tunti).

Päivittäiset matkakustannukset

Työnantaja maksaa työntekijänsä matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksen matkatunneilta 4 kilometrin etäisyyden ulkopuolella käytetystä ajasta 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,68 euroa/tunti (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,84 euroa/tunti).

Työehtosopimus tiemerkitsijöiden palkkauksesta.

Ylläpitolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta A-ryhmässä 5,86 euroa/tunti, B-ryhmässä 2,40 euroa/tunti ja C-ryhmässä 1,06 euroa/tunti.

Ylläpitolisän suuruus on 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta A-ryhmässä 5,94 euroa/tunti, B-ryhmässä 2,43 euroa/tunti ja C-ryhmässä 1,07 euroa/tunti.

Mikäli lumi- tai vesisade estää työnteon maksetaan työntekijälle sääesteen ajalta 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,68 euroa/tunti (1.9.2021 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 11,84 euroa/tunti).

Tekstimuutokset

Yli-, sunnuntai- ja hätätyö sekä varallaolo

Työehtosopimukseen kirjataan työaikalain edellyttämät muutokset.

Allekirjoituspöytäkirjamerkintä: Työnantaja saa teettää ylityötä 31.12.2019 asti voimassa olleen työaikalain 19 §:n ja 30.4.2020 asti voimassa olleen työehtosopimuksen 5 §:n 2. kohdan mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Lisätään uusi kohta: 5. 6 §:n mukaista yötyölisää ei koroteta ylityössä.

Erilliset lisät

Yötyöviikolla tarkoitetaan viikkoa, jossa on vähintään kolme yötyövuoroa.

Yötyövuorolla tarkoitetaan työvuoroa, josta vähintään kolme tuntia sijoittuu kello 23:n ja 6:n väliseen aikaan.

Yhdenjaksoisuus katkeaa, mikäli työntekijä on vähintään kaksi viikkoa poissa yötyöstä.

Viikkolepokorvaus

Mikäli työntekijää on tarvittu tilapäisesti työhön hänen viikkoleponsa aikana eikä hänen säännöllistä työaikaansa ole vastaavasti lyhennetty seuraavan kalenteriviikon aikana, maksetaan työntekijälle tilapäiseen työhön käytetyltä ajalta hänen varsinaisen palkkansa suuruinen erillinen korvaus. Viikkolepokorvaus lasketaan kolmen edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntituntiansiosta.

Työpalkat

Aikapalkkajärjestelmä

Lisätään palkkataulukon jälkeen teksti: Mikäli työntekijä on työskennellyt liikenteenohjaajana vähintään kuusi kuukautta saman työnantajan palveluksessa tai yhteensä 12 kuukautta liikenteenohjaajan tehtävissä, hänen taulukkopalkkansa on 12,00 euroa.

Aikapalkkajärjestelmän sovellusohjeet

Työntekijän henkilökohtainen pisteytys arvioidaan ennen työkauden alkua tai toimenkuvan muuttuessa.

Tulkintaohje: Ennen työkauden alkua tarkoittaa viimeistään työkauden ensimmäisen palkkajakson päättyessä.

Terveystarkastukset

Mikäli työntekijä käy lakisääteisessä terveystarkastuksessa työkauden ulkopuolella, maksetaan tarkastukseen käytetyltä ajalta palkkaa vastaava korvaus työkauden ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Palkkaa vastaava korvaus lasketaan keskituntiansion perusteella.

Yhteinen tulkintaohje allekirjoituspöytäkirjaan: Jos työntekijälle ei voida määrittää keskituntiansiota, korvaus lasketaan henkilökohtaisen palkan perusteella.

Kokeiluluonteiset työaikamääräykset

Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan 1. kohdan määräysten estämättä järjestää myös siten, että se tasoittuu viiden (5) viikon aikana keskimäärin 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voi tällöin olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen säännöllinen työaika enintään 10 tuntia.

Työntekijöiden edustajan palkka

Yrityskohtaiselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta hänen edustamiensa työntekijöiden lukumäärän mukaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti:

edustettavien työntekijöiden määrä euroa/kahden viikon tilijakso
10–50 työntekijää 33,81 euroa/2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää 42,27 euroa/2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää 63,37 euroa/2 viikon tilijakso

Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mukaan.

Erilliskorvaukset ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

edustettavien työntekijöiden määrä euroa/kahden viikon tilijakso
10–50 työntekijää 34,25 euroa/2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää 42,82 euroa/2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää 64,19 euroa/2 viikon tilijakso

Työsuojeluvaltuutetulle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta hänen edustamiensa työntekijöiden lukumäärän mukaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti:

edustettavien työntekijöiden määrä euroa/kahden viikon tilijakso
10 työntekijää tai enemmän 33,81 euroa

Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mukaan.

Erilliskorvaus on 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 34,25 euroa/2 viikon tilijakso.

Asfalttialan työehtosopimuksen työryhmät

Työehtosopimuksen päivitys

Osapuolet perustavat työryhmän, joka sopimuskauden aikana käy läpi työehtosopimuksen ja liitesopimusten rakenteen ja sisällön.

Työryhmän tarkoituksena on uudistaa ja selkeyttää työehtosopimuksen kirjauksia.

Lähtökohtaisesti voimassa olevia tulkintoja ei muuteta, paitsi osapuolten niin sopiessa.

Mahdolliset uudistukset otetaan työehtosopimukseen viimeistään seuraavien työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä.

Matkakustannusten korvaukset

Infra ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää asfalttialan työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien kirjausten kehittämis- ja uudistamistarpeet. Mahdolliset muutokset pyritään toteuttamaan kustannusneutraalisti seuraavan työehtosopimuksen alusta.

Pölynhallinta

Infra ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää ja arvioi pölynhallintaan liittyvät, määräykset ja käytännöt. Työryhmän toimeksiannon tavoitteena on edistää hyviä käytäntöjä ja työntekijöiden terveyttä asfaltointityössä.

Vanhat määräykset

Edellisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjasta säilytetään seuraavat määräykset:

Käytännöstä poikkeavat työajat

Alalla toimivien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsopimuksissa työpäivät ja työtunnit määritellään siten, että työntekijä tietää etukäteen kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit.

Pöytäkirjamerkintä

Tällä määräyksellä on tarkoitus turvata työntekijän mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin eikä se koske eläkeläisiä, opiskelijoita ja muita vastaavassa asemassa olevia vain omasta halustaan satunnaisia työpäiviä tekeviä. Määräystä ei myöskään sovelleta tilanteissa, joissa päivittäisten työtuntien määrittely työn luonteen vuoksi on mahdotonta (esimerkiksi tien hoito) tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ei voi työskennellä (esimerkiksi sääesteet). Työajan siirtäminen on mahdollista sitä koskevien määräysten mukaisesti. Tätä määräystä sovelletaan myös vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa työsopimuslain tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Häikäisyvaaran torjuminen

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esimerkiksi asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).

Kehityskeskustelu vuosittain

Liitot suosittelevat, että yrityksissä käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa. Yrityksissä sovitaan kehityskeskustelun sisällöstä. Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista, työssä jaksamista yms. koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja.

Varaluottamusmiehen ja varatyösuojeluvaltuutetun irtisanominen ja lomauttaminen

Työntarjoamisvelvollisuus yrityskohtaista varaluottamusmiestä ja varatyösuojeluvaltuutettua lomautettaessa tai irtisanottaessa määräytyy irtisanomisesta ja lomauttamisesta sovittujen määräysten mukaan kuitenkin niin, että tarkastellaan, onko heille mahdollisuutta tarjota työtä työssäkäyntialueella. Tarkastelusta annetaan kirjallinen selvitys. Tähän menettelyä koskevaan määräykseen noudatetaan asfalttialan irtisanomis- ja lomauttamissopimuksen 7 §:n määräyksiä.

Lyhyempää työaikaa tekevien erillinen palkanosa

Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 ja vähintään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhyemmän työaikansa vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan 1.9.2014 alkaen lyhennyskorvausta kuten työajanlyhennysjärjestelmään kuuluvillekin.

Erillistä palkanosaa ei makseta esimerkiksi vuorotöissä, joissa työajan lyhennys on huomioitu muulla tavalla.

Mikäli alle 40 ja yli 24 tunnin säännöllistä työaikaa noudattava työntekijä tämän määräyksen voimassa ollessa siirtyy noudattamaan 40 tunnin säännöllistä työaikaa ja siirtyy samalla työajan lyhennysjärjestelmän piiriin ja saamaan työajan lyhennyskorvausta, erillisen tässä tarkoitettu palkanosan maksaminen päättyy.

Pöytäkirjamerkintä

Tämä säännös on tarkoitettu estämään työajan lyhentämisen sillä tarkoituksella, että työntekijä jää ilman työajan lyhennyskorvausta ja työajan lyhennyspäiviä. Osapuolet pitävät epätodennäköisenä, että ainakaan alle 24 tunnin säännöllisestä viikkotyöajasta olisi sovittu vain, jotta vältyttäisiin maksamasta työajan lyhennyskorvausta. Muutoksella ei ole tarkoitettu lisätä aidon osa-aikatyön kustannuksia.

Kokoaikatyöstä osa-aikaiseksi siirtyneellä työntekijällä, jolle on osa-aikaistamisen yhteydessä korvattu työajan lyhennys uutta työaikaa vastaavasti, ei ole oikeutta uuteen prosenttiperusteiseen korvaukseen.

Allekirjoituspöytäkirjamerkintä

Osapuolet toteavat yhteisenä tulkintanaan, että mikäli rakennustyömaata varten perustetaan tilapäismajoitus (pysyväluonteinen parakkikylä), tällaisen majoituksen on tasoltaan vastattava kulloinkin voimassa olevan Rakennusalan työehtosopimuksen majoitustyömaata koskevia määräyksiä. Majoitustyömaata koskevien määräysten rikkomisesta ei voida vaatia työtuomioistuimessa työehtosopimuslain mukaista hyvityssakkoa.

Muussa majoituksessa noudatetaan asfalttialan työehtosopimuksen majoitusmääräyksiä

Infra ry:n ja Rakennusliitto ry:n yhteinen suositus

Infra ry ja Rakennusliitto ry suosittelevat, että työnantaja hankkii suojakypärän kuulosuojaimiin mikrofonin.