Takaisin

Kvartsipölyn torjunta on syövän torjuntaa

Tämän vuoden alussa astui voimaan uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta rakennusalalla. Asetus määrittelee sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle. Rakentajien terveyden kannalta tärkeimmät aineet ovat kvartsi (eli kiteinen piioksidi), dieselpakokaasu ja hitsaushuurut (ruostumattoman teräksen hitsaus).

Työmailla tulee erityisesti huomioida pölyävien töiden vaarojen tunnistaminen ja pölyntorjunnan suunnitteleminen kaikkiin työvaiheisiin. Pölytyö pitää tehdä osastoissa ja kaikki käsityökoneet on viimeistään nyt varustettava kohdepoistolla. Lisäksi työnantajien on panostettava sosiaalitilojen laatuun, määrään ja siisteyteen. Rakennusliitto esittää myös, että jokaisella työntekijällä tulisi olla erikseen pukukaapit työvaatteille ja siviilivaatteille. Työnantajien pitäisi huolehtia myös työvaatteiden pesusta, jotta rakentajien perheet eivät altistuisi syöpävaarallisille aineille.

Lisäksi työnantajien on ilmoitettava kaikki syöpävaarallisille aineille ja työvaiheille altistuvat työntekijät ASA-rekisteriin.

– Tämä tarkoittaa rakennusalojen työnantajille kymmenien tuhansien uusien työntekijäilmoituksien tekemistä ASA-rekisteriin. On tärkeää, että työnantajat hoitavat tämän lakisääteisen velvoitteen, kuten se on annettuna, Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen toteaa.

–Kaikilla toimijoilla on omat vastuunsa syöpävaarallisten aineiden torjunnasta mestoilla, Jääskeläinen tiivistää.

Olemme koonneet verkkosivuillemme ohjeet syöpävaarallisten aineiden torjuntaan rakennusalalla.