Takaisin

Tietoa rakennusalojen työsulusta

Rakennusteollisuus on julistanut rakennusaloja koskevan työsulun alkamaan 10.5.2018.  Työsulku sinänsä on laillinen työtaisteluase. Sitä tosin on käytetty viime vuosina varsin säästeliäästi.

Työsulun aikana järjestäytyneet työnantajat voivat estää työntekijöiden pääsyn työmaalle ja keskeyttää palkanmaksun.

Koska työsulku on ollut viime vuosina harvinainen, kerrataan muutama siihen liittyvä tieto.

Maksetaanko sulun ajalta lakkoavustus?

Kyllä maksetaan.

Rakennusliitto maksaa sulun takia lakkoavustuksen ennen 1.4.2018 liittyneille jäsenille, joiden työnteko estyy.

Lakkoavustuksen suuruudesta päättää 3.5.2018 koolla oleva Rakennusliiton hallitus.

Lakkoavustuksen maksamista varten jokaisen kannattaa päivittää tietonsa eAsioinnissa. Pankkitilin numero on tässä tapauksessa olennainen tieto.

Voiko työnantaja kerätä ja käyttää tietoja ammattiliiton jäsenyydestä?

Ammattiliiton jäsenyys on henkilötieto, jonka luovuttaminen (rekisteriin, listaan tms.) ei ole kenenkään velvollisuus. Asialla on vahva lain suoja.

Olemassa olevaan henkilörekisteriin luovutettuja tietoja saa käyttää vain rekisterin tarkoituksen mukaisesti. Näin esimerkiksi ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintää varten luovutetut tiedot eivät ole lähtökohtaisesti käytettävissä työnantajan mahdollisiin muihin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin tietojen käyttäminen rekisterin tarkoituksen vastaisesti on rikos (Henkilörekisterilaki 43§).

Voiko töihin mennä sulusta huolimatta?

Voi, jos järjestäytynyt työnantaja ei halua osallistua sulkuun vaan työtä on tarjolla.

Järjestäytymättömissä yrityksissä työskenteleviä sulku ei koske.

 

Lue myös: Rakennusteollisuus julisti työsulun