Takaisin

Työoikeus tutuksi

Rakennusliitto järjestää luottamusmiehilleen ja työsuojeluvaltuutetuilleen työoikeuden kurssin marraskuussa Helsingissä.

Liiton juristien vetämällä työoikeuden peruskurssilla pureudutaan työelämää koskeviin lakeihin erityisesti rakennusalan näkökulmasta.

Harjoitusten kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä. Tehtävät sivuavat muun muassa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilomalakia ja työaikalakia.

Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuutetuille kuin myös luottamusmiehille. Kurssilta saat välineitä ja kokemusta, jolla vahvistat edunvalvontaosaamistasi.

Työoikeuden kurssi
14.-16.11.2016
Hotelli Haaga, Helsinki

Ilmoittautumiset kurssihakemuksella koulutukseen viimeistään 21.10.2016.

Koulutukseen liittyviä asioita voit tiedustella
sähköpostitse koulutus@rakennusliitto.fi tai
puhelimitse:
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076Helsingissä