Takaisin

Selkeät käsimerkit ja oikeaoppinen taakan sitominen lisäävät turvallisuutta

Tärkeistä työturvallisuusmääräyksistä muistutetaan uusilla julisteilla. Julisteet on toteutettu Rakennusliiton, Rakennusteollisuus RT:n ja Ammattiliitto PRO:n yhteistyönä ja ne on tarkoitettu työmaille ripustettaviksi. Toinen juliste painottuu nostotyön ohjaamisen turvallisuuteen ja toinen oikeaoppiseen taakan sidontaan.

Nostotöissä piilee onnettomuuden vaara. Vaarat on aina arvioitava. Vaikeita nostoja varten on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Turvallisessa nostossa taakkaa ei nosteta ihmisten yli eikä nostoalueella kuljeta. Alamiehen ja kuljettajan välinen yhteistyö toimii, kun toimintatavat ovat yhdessä sovittuja ja keskinäinen luottamus toimii.

Putoavan taakan aiheuttamaa vahinkoa ei voi ennustaa, joten taakan sidontaan ja nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Taakan on aina oltava tasapainossa ja sidottu huolella. Liikaa ei voi olla korostamatta, että taakkaa ei saa koskaan nostaa ihmisten yli.

Taakan sitominen - julisteen kuva Nostotyön turvallisuus - julisteen kuva