Takaisin

Nyt lähti rakentaminen vauhtiin

Rakentamisen vauhti on kiihtynyt Tilastokeskuksen mukaan erittäin nopeasti. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuoden kesä-elokuussa peräti 9,6 prosenttia ja myynnin määrä 8,9 prosenttia.

Viime vuoden vastaavana aikana liikevaihto kasvoi vain 0,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 13,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto lisääntyi 8,9 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 6,2 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu kesä-elokuussa

Rakentamisen määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi talonrakentamisen toimialalla 12,9 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa kasvua oli 11,1 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 5,7 prosenttia.

Rakentamisen vauhdin lisääntyminen näkyy selvästi myös palkkasummassa.

Rakentamisen palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden syyskuussa peräti 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta, ilmenee Tilastokeskuksen palkkasummakuvaajista.

Talonrakentamisen palkkasumma kasvoi syyskuussa 6,7 prosenttia vuoden takaisesta, maa- ja vesirakentamisen palkkasumma 2,4 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma 5,4 prosenttia.

Myös kolmen kuukauden tarkastelujaksolla ja koko alkuvuoden osalta rakentamisen palkkasumma kasvoi selvästi. Se kasvoi heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta ja tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia.

Rakentamisen palkkasumman kasvuvauhti oli eri päätoimialoista kaikkein nopeinta niin syyskuussa, kolmen kuukauden tarkastelujaksolla heinä-syyskuussa kuin koko alkuvuoden osaltakin.

Palkkasumma tarkoittaa yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkasummaan vaikuttavat palkansaajien ansioissa tapahtuvien muutosten lisäksi myös työllisyyden muutokset.