Takaisin

Asunnot, tiet ja hometalot rakentajien listaykkösinä

Rakennusliiton mielestä Suomen rakentamisessa kannattaisi keskittyä kolmeen asiaan . Ne ovat hometalojen korjaaminen, tiestön parantaminen ja asuntorakentamisen lisääminen. Helsingissä päättynyt Rakennusliiton liittokokous ilmaisi tyytyväisyytensä ennakkotietoon, että Sipilän tuleva hallitus aikoo säilyttää kolmansista maista tulevan työvoiman tarveharkinnan.

Rakentajien aikovat antaa tukensa sellaisille poliittisille päätöksille, jotka aidosti lisäävät Suomen hyvinvointia, asuntotuotantoa ja tuottavuutta parantamalla tiestöä ja kuljetuksia.

Rakentamisen lisääminen oikeissa kohteissa elvyttää Suomen teollisuutta, ulkomaankauppaa ja kotimarkkinoita. Tämä totuus vain tahtoo peittyä sen alle, että lipsahdetaan tavoittelemaan esimerkiksi ostovoimaa leikkaavia palkkaratkaisuja tai muita heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Ne eivät rakenna vaan rikkovat.

Rakentajien mielestä kannattaa nyt keskittyä kolmeen asiaan:

1.Home- ja kosteusvaurioiden korjauksiin maamme kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa rakennuksissa.

2.Suomen liikenneväylien parantamiseen siten kuin parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä on laskenut.

3.Asuntorakentamisen edellytysten lisäämiseen erityisesti kasvukeskuksissa.

Rakennusliiton mielestä julkisissa hankkeissa tulee käyttää Suomessa luotettavaksi tunnettuja yrityksiä ja työntekijöitä. Se tulee varmasti edullisimmaksi ja huolehditaan paremmin myös rakentamisen laadusta.

Rakennusliitto on ottanut tyytyväisenä vastaan ennakkotiedon siitä, että tuleva hallitus aikoo säilyttää kolmansista maista tulevan työvoiman saatavuusharkinnan. Rakennusliiton mielestä olennainen ongelma ei ole työvoiman vähyys työmarkkinoilla, vaan työpaikkojen puute.

Ruotsissa saatavuusharkinnasta luovuttiin 8 vuotta sitten. Tällöin työlupien määrä lisääntyi merkittävästi etenkin siivous- ja rakennusaloilla. Samalla yleistyi työlupien laiton kauppa ja suoranainen ihmiskauppa. Siksi saatavuusharkintaa ei saa poistaa.

Nyt alkaneen eduskuntakauden aikana ei kannata romuttaa lamatalkoisiin vedoten työmarkkinoiden toimivia sopimusmalleja. Sen sijaan Rakennusliiton mielestä on oikein ja hyvä keskustella myös rakennusalan tuottavuudesta. Rakentajien äänen ja vahvan kokemuksen kuunteleminen olisi silloin varmasti eduksi myös rakennusalan yrityksille, poliittisille päättäjille ja koko rakennusalalle.

Rakennusliiton liittokokouksen hyväksymässä asiakirjassa korostetaan siinäkin voimakkaasti asunto- ja tieverkon rakentamista ja parantamista. Palkkapolitiikassa Rakennusliitto tavoittelee ansiotason nostamista.

-Ostovoiman parantaminen palkkoja korottamalla on valtion ja kuntien talouden kan­nalta kestävämpää kuin verojen alentaminen ja tulee olemaan siten liittomme keskei­senä tehtävänä työehtosopimuksia sovittaessa, korostetaan asiakirjassa.

Tässä asiakirja kokonaisuudessaan:

Tulevaisuus rakennetaan nyt