Takaisin

Rakennustyömaat hiljenevät 12.2.2013

Kaikki Rakennusteollisuuden työpaikat ja työmaat Suomessa hiljenevät tiistaina 12.2.2013 klo 13.00. Syynä on hiljainen hetki viime vuonna rakennusaloilla työtapaturmissa kuolleiden muistolle.

Hiljaisen hetken alkaessa klo 13.00 työt lopetetaan kaikissa Rakennusteollisuuden työpaikoilla ja työmailla.

Rakentajien hiljaisella hetkellä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että kuolema vierailee rakennusteollisuuden toimialojen työpaikoilla ja työmailla aivan liian usein. Viime vuonna aloilla menehtyi tapaturmaisesti 10 henkeä. Kuolemantapausten lisäksi alalla sattuu lukuisia tapaturmia, jotka johtavat pysyvään vammautumiseen ja työkyvyttömyyteen.

Rakennusalalle sattuneiden tapaturmamääriä tarkasteltaessa voidaan päätellä, että rakennusalan työsuojelun toteutumisessa on tapahtunut polarisaatio. Toisaalta on olemassa hyviä rakennusalan yrityksiä, joissa työsuojelun taso on parantunut ja työtapaturmien määrä on vähentynyt. Toisaalta meillä on aikamoinen joukko rakennusalan yrityksiä, joissa työsuojeluosaaminen, resurssit ja ennen kaikkea yleinen asenne työsuojeluun on erittäin heikossa jamassa, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

 Hyvä työsuojelun taso koostuu monista asioista. Onnistunut ja toimiva työsuojelu on yhdistelmä todellisia käytännön toimia ja oikeaa asennetta. Hyvällä yhteistoiminnalla voidaan vähentää työtapaturmia, kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Työpaikan yleinen siisteys ja pölyttömyys sekä oikeat työvälineet ennaltaehkäisevät ammattitautien syntymistä. Työsuojelun tasoa on mahdollista nostaa ja suunnitelmallisella toiminnalla voidaan saavuttaa0-tapaturman taso.