Go back

FFC:s svenska seminarium: Framtidens arbetsliv 23–24.11.2019 på Clarion Helsingfors

Hur påverkas arbetslivet av klimatförändringen och digitaliseringen?
Vad kan vi själva göra för att skapa en hållbar framtid?

Arbetslivet är inne i en brytningstid, men vad betyder det för oss? På FFC:s svenska seminarium diskuterar vi vad kampen mot klimatförändringen innebär i arbetslivet. Samtidigt gör teknologin att vissa jobb försvinner och andra skapas – men hur kan vi som arbetstagare navigera genom förändringarna? På seminariet får vi också höra senaste nytt om kollektivavtalsförhandlingarna och aktuella lagändringar.
Seminariet är avsett för alla medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Anmäl dig till ditt eget fackförbund senast 15.10. Kom ihåg att anmälningen är bindande! En personlig kallelse med det slutliga programmet skickas till de anmälda deltagarna.

PRELIMINÄRT KURSPROGRAM

Lördag 23.11
10.30 Kaffe
11.00 Kursöppning, presentation av deltagare och program
11.30 Digitaliseringen och arbetslivet
12.30 Lunch
14.00 Klimatförändringen och arbetslivet: Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och miljö
15.00 Kaffe och inkvartering
15.30 Klimatförändringen och arbetslivet: Bernt Nordman (forts.), diskussion om temat
16.00 Fritid, eventuellt deltagande i Climate Aid
19.00 Middag på restaurang Kitchen & Table, Clarion Hotel
Söndag 24.11
8.00 Frukost
10.00 Aktuellt om kollektivavtalsförhandlingarna
11.00 Aktuella lagändringar
12.00 Utcheckning
12.30 Lunch
13.30 Aktuellt från FFC och allmän diskussion
14.30 Kaffe och hemfärd
MER INFORMATION
Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC
tfn 044 430 9766, e-post kristiina.linna@sak.fi