Talotekniikka-ala

Talotekniikka – alan LVI – toimialan työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja LVI – Tekniset Urakoitsijat ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa 1.5.2018 – 30.4.2020 välisen ajan. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenyritysten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä LVI-alan yrityksissä tulee noudattaa em. työehtosopimusta

Talotekniikka – alan LVI – toimialan työehtosopimusta noudatetaan mm. putki-, ilmastointi ja sprinklerasentajiin sekä putkieristäjiin.

Jäsenet

Rakennusliitossa on noin 6100 työssä olevaa LVI – alan työntekijää ja 2000 opiskelijajäsentä.

Palkkaus

Talotekniikka – alan työt tehdään joko aika, urakka tai palkkiopalkalla. Kaikista töistä hieman alle 50 % tehdään urakkapalkkauksella. Työehtosopimus sisältää urakkahinnoittelun kaikille neljälle ammattialalle. Työntekijän palkkaryhmä määräytyy osaamisen ja ammattitaidon perusteella. Palkkaryhmän mukaisen palkan lisäksi tulee aina maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Lisäksi voidaan maksaa erityistyölisää joka voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikapalkka on 17,81 €/h ja urakkatyöpalkka 22,19 €/h.

 

Keskituntiansion korotusprosentti

Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2018-31.3.2019 työssäolon ajalta maksetut palkat niitä vastaavilla työtunneilla.

Esim. 40 000 € : 1700 h = 23,53 € > vuosiloma KTA

Henkilökohtainen keskituntiansio määräytyy seuraavasti: lomanmääräytymisvuoden 1.4.2018-31.3.2019 vuosilomakeskituntiansiota korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,85%. Näin korotettu keskituntiansio on voimassa 1.4.2019 – 31.3.2020 välisen ajan.

Esim. 23,53 X 1,85% = 23,97 € > henkilökohtainen KTA

Lomapalkat siis maksetaan korottamattomalla eli vuosilomakeskituntiansiolla käyttäen lomapalkkasopimuksen mukaisia kertoimia.  Korotetulla eli henkilökohtaisella keskituntiansiolla maksetaan kaikki muut keskituntiansioon perustuvat palkat kuten arkipyhäkorvaus ja sairausajan palkka.