Rakennustuoteteollisuus

Rakennustuoteteollisuuden yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa 1.5.2020 – 28.2.2022 välisen ajan. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa.

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta noudatetaan tuoteteollisuuden tehtaissa ja kaivoksissa mm. elementinvalmistajiin, muottikirvesmiehiin, valureihin, betonimylläreihin, laborantteihin, prosessityöntekijöihin, laatanvalmistajiin, korjausmiehiin, kivimiehiin, hakkureihin, sahureihin, tiilenpolttajiin jne.

Jäsenet

Rakennusliittoon kuuluu on noin 5200 työssä olevaa tuoteteollisuuden työntekijää.

Palkkaus

Tuoteteollisuuden työt tehdään palkkiopalkalla, aikapalkalla ja suora/osaurakalla. Palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella, eli mitä työtä tehdään. Työkohtainen palkka luokitellaan tehtäväkohtaisesti ja tämän päälle määritetään henkilökohtainen palkanosa.

Viimeisimmän palkkatilaston mukaan säännöllisen työajan ansio on 16,55 €/h.

Rakennustuoteteollisuuden Palkkausjärjestelmäopas 2015