Maalausala

Maalausalan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Pintaurakoitsijat ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa 1.5.2020 – 28.2.2022 välisen ajan.Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa ja järjestäytymättömien yritysten maalausalan työntekijöiden työsuhteissa. Rakennusmaalaustöiden lisäksi sopimuksen piiriin voivat kuulua yritykset, jotka tekevät metallirakenteiden maalauksia, pinnoitustöitä tai tuotemaalausta.

Jäsenet

Rakennusliitossa on jäsenenä noin 4400 työssä olevaa maalaria ja 1600 opiskelijajäsentä. Naisten osuus työssäkävijöistä on noin 32 %.

Palkkaus

Maalausalan työt tehdään joko aika- tai urakkapalkalla. Jokaisen työmaan alkaessa sovitaan työmaakohtainen palkkausmuoto. Työntekijän palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon tai kouluttamisen perusteella. Palkkaryhmän päälle sovitaan yleensä henkilökohtainen lisä. Myös työmaakohtaiset kertaluontoiset lisät ovat yleisiä.

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 15,50 €/h ja urakkatyöpalkka 23,50 €/h.