Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

 • Seuraa työturvallisuutta koskevien lakien noudattamista.
 • Puuttuu tarvittaessa epäkohtiin.
 • Varmistaa työterveyshuollon toimivuuden yrityksessä ja tarvittaessa parantaasitä yhteistyössä työnantajien edustajan kanssa.
 • Tekee tiivistä yhteistyötä tärkeimpien tukihenkilöidesi eli yrityksen työntekijöiden, yrityksen pääluottamusmiehen, työkohteiden yhteysmiesten / -työosastojen työsuojeluvaltuutettujen, aluetoimitsijoiden ja liiton työsuojeluasiantuntijoiden kanssa.
  Kehittää työturvallisuutta yhteistyössä työnantajien, liiton toimitsijoiden ja alan muiden asiantuntijoiden kanssa (kohteen/työosaston työsuojeluvaltuutettu).
 • Varmistaa, että uudet työntekijät perehdytetään työhön (kohteen/työosaston työsuojeluvaltuutettu).
 • Tekee yleistarkastukset viikoittain yhdessä työturvallisuuspäällikön kanssa (kohteen/työosaston työsuojeluvaltuutettu.)

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet

 • Saat tehtävääsi sen edellyttämän koulutuksen.
 • Rakennusliiton jäsenenä saat tehtäväsi hoitamisesta erilliskorvauksen, joka perustuu edustamiesi työntekijöiden määrään.
 • Sinulla on oikeus saada päivitetty tieto työmaan koko henkilöstöstä, sivu- ja aliurakoitsijoiden työntekijät mukaan lukien (yhteysmies).
 • Oikeus perehdyttää työkohteen uudet työntekijät ”ottelujärjestelmään” ja varmistaa heidän jäsenyytensä Rakennusliitossa.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan kahdeksi vuodeksi

Työpaikalle, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää, on aina valittava työsuojeluvaltuutettu ja hänelle kaksi varavaltuutettua kahden vuoden toimikaudeksi.
Valinta on lakisääteinen velvoite.

Työpaikalla ei ole oikeutta millään sopimuksella jättää valintaa tekemättä.

TSV-valinnoista ilmoittaminen

Työsuojeluvaltuutetuista ja varavaltuutetuista sekä työsuojeluorganisaatioihin valituista henkilöistä on työnantajan tehtävä ilmoitus Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin.  Ilmoittaminen on lakisääteinen velvollisuus ja ilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö.

Valinnoista on myös ilmoitettava Rakennusliiton aluetoimistoon virallisella lomakkeella. Toimita lomake aluetoimistoon.
Ilmoitus työntekijöiden edustajavalinnoista -valintalomake [pdf]

Kesken vaalikauden alkavat työmaat

Työpaikalle, joka aloitetaan kesken vaalikauden, on kullakin sopimusalalla valittava alan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä perustettava tarvittava työsuojeluorganisaatio välittömästi, kun työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä sitä edellyttää.

Työsuojeluorganisaatiot

Yritykseen tai työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää on perustettava työsuojelutoimikunta tai sovittava muusta yhteistoimintamuodosta. Mikäli työpaikalla työskentelee useamman työnantajan työntekijöitä, on pääurakoitsijan tai sen työnantajan, jolla on eniten työntekijöitä, järjestettävä yhteistoiminta työsuojelutoimikunnan perustamiseksi. Työsuojelutoimikunnan kokoa sovittaessa on otettava huomioon työmaan koko. Pääsääntöisesti työntekijät valitsevat puolet toimikunnan jäsenistä.