SAK:n hallitus hyväksyi työmarkkinoiden kriisipaketin

Maan hallitus käsittelee työmarkkinajärjestöjen tekemää ehdotusta tämän jälkeen.

Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lue lisää

YT-menettelyn väliaikainen lievennys

  Maanantaina tehdyillä sopimuksilla poistettiin huhtikuun loppuun asti päivämääriin sidottuja velvoitteita YT-menettelyssä rakennustuoteteollisuudessa ja LVI-toimialalla. Sopimusten mukaan YT-menettely voidaan sivuuttaa, kun kysymyksessä on koronaviruksesta aiheutuva lomautus. Myös lomautusilmoitusaikoja voidaan sopimalla lyhentää kaikilla liiton sopimusaloilla. Kyseiset sopimukset ovat voimassa 30.4.2020 asti. Tarvittaessa liitot voivat pidentää niiden voimassaoloaikaa. Lisätietoa: Matti Harjuniemi ja Kimmo Palonen    

Lue lisää