REDI (3)

Rakennusalalla työaika ei pitene

  Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden uudet työehtosopimukset astuvat voimaan 1.3.2017. Sopimukset säilyvät entisellään vähäisiä matkakustannusten korvausten muutoksia lukuun ottamatta. Sopimuksiin ei sisälly palkankorotuksia. Huomioitavaa on, että yhdelläkään Rakennusliiton sopimusalalla ei ole sovittu työajan pidennyksestä. Erityisesti monialayrityksissä, joissa noudatetaan useiden eri liittojen työehtosopimuksia, asian suhteen on oltava tarkkana. Mm. kaikissa teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa on sovittu työajan pidennyksestä. Tämä […]

Lue lisää
REDI (13)

Työmarkkinajärjestöt patistavat kuntapäättäjiä rakentamaan asuntoja hyville paikoille

Työmarkkinajärjestöt eli SAK, EK, STTJ ja Akava patistavat uusia kuntapäättäjiä keskittymään voimakkaasti asuntorakentamiseen. Järjestöt listasivat yhteisesti seitsemän ehdotusta, joilla Helsingin seudun asuntopulaa vähennettäisiin. Järjestöjen mukaan Helsingin seudun kuntien tulisi rakentaa 18 000 uutta asuntoa joka vuosi. Helsingin osuus olisi 7 500 asuntoa,  Espoon 3 750 asuntoa ja Vantaan 3 000 asuntoa. Samassa suhteessa olisi lisättävä myös […]

Lue lisää
REDI (24)

ePerehdytys tulossa rakennusalalle – Osallistu slogan-kisaan!

Rakennusalalle ollaan kehittämässä yhteistä yleisperehdytystä turvallisiin työtapoihin. Työntekijät suorittaisivat sen verkossa ja perehdytys olisi voimassa vuoden kaikilla työmailla. Vielä valmisteluvaiheessa oleva ePerehdytys voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla aina 12 kuukautta kerrallaan. Työntekijän suoritus tulee suoraan näkyviin Valttikortti-järjestelmään, josta se on helppo työmailla todentaa. Merkittävä joukko Rakennusteollisuus RT:n […]

Lue lisää

Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon kehitettävää

Korjausrakentamisen työturvallisuudessa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) mukaan vielä paljon parannettavaa. Työsuojeluviranomaiset aloittivat viime vuonna valtakunnallisen kaksivuotisen korjausrakentamiseen keskittyvän työturvallisuushankkeen. Työsuojeluviranomaiset ovat tehneet hankkeen tiimoilta tarkastuksia rakennusalan päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin. Tarkastuksia on tehty tähän mennessä yhteensä noin 1 300 kappaletta. Viranomaisohjausta vaativia toimintaohjeina on annettu noin 1 900 kappaletta ja kehotuksia reilut sata. […]

Lue lisää

Sovintoratkaisu ISS Palvelut Oy:n ja Rakennusliiton välillä

  ISS Palvelut Oy jatkaa rakennus- ja talotekniikka-alojen työehtosopimusten noudattamista edelleen. Asiassa saavutettiin sovinto 2.2.2017 kun osapuolet allekirjoittivat yrityskohtaiset työehtosopimukset rakennus- ja talotekniikka-aloille. Sähköliitto oli jo aiemmin solminut vastaavan sopimuksen sähköistysalalle. Yrityksessä työskentelee noin 130 rakennusalan ja 170 talotekniikka-alan työntekijää.  

Lue lisää
notepad-117597_1280

Uudistuksia vuodelle 2017

Työterveyshuoltoa ja koulutusta irtisanotuille. Yhdenvertaisuussuunnitelma pakollisiksi. Työttömällä on mahdollisuus hakea Rakennusalan työttömyyskassasta liikkuvuusavustusta ennen kokoaikatyön alkamista, ehtojen täyttyessä. Tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulla työntekijällä on jatkossa oikeus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Työnantajalla on myös velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli vuoden vaiheessa pakolliseksi. Tuta-perustein […]

Lue lisää

Rakennusalan työttömyyskassan sivut uudistuivat

Rakennusalan työttömyyskassan nettisivut saivat tänään iltapäivällä uuden raikkaan ilmeen. Sivuilta löytää kattavasti tietoa työttömyyskassasta ja ansiopäivärahaan liittyvistä seikoista. Nettisivuilta pääsee nyt entistä helpommin eAsiointiin ja päivärahalaskuriin. Uusilla sivuilla on myös lyhyt esittely työttömyysturvasta ja ohjeita päivärahan hakemiseen ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja puolaksi. Täysversio ruotsinkielisenä julkaistaan myöhemmin. Rakennuskassan sivuston osoite pysyy ennallaan www.rakennuskassa.fi  

Lue lisää
_DSC6632

Kuntien teknisen puolen tehot piiloutuvat

Suomalaisten kuntien teknisen puolen (infran) rakentamisessa liikkuu rahaa vuosittain yli kolme miljardia euroa. Miten tehokasta tai järkevää rahankäyttö on, siitä on mahdotonta saada kokonaiskuvaa, paljastuu Rakennusliiton, Suomen Yrittäjien, INFRAn ja Koneyrittäjien teettämästä selvityksestä. Selvityksen teki Taloustutkimus. -Poliitikkojenkin on vaikea seurata esimerkiksi kuntatekniikan tuottavuutta tai verrata käytäntöjä kuntien välillä. Monimuotoinen vyyhti vaatisi laajaa kaupallista koulutusta, Taloustutkimuksen […]

Lue lisää