Takaisin

Lakkouhkia rakennusalalle

Rakennusliitto on tänään ilmoittanut työnseisauksista, jotka koskevat koko vedeneristysalaa ja osaa maalaus- ja lattianpäällystysaloista. Mikäli alojen työehtoneuvottelut eivät johda tulokseen, pysähtyvät työt 10.3. alkaen kahdessa eri jaksossa.

Lakot toteutetaan, koska Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry kieltäytyvät neuvottelemasta alaa kehittävistä ja tuottavuutta parantavista Rakennusliiton sopimusesityksistä. Sen sijaan työnantajaliitot esittävät työehtosopimuksiin useita työntekijöiden asemaa heikentäviä muutoksia.

Mikäli neuvottelut eivät näiden toimien myötä etene, ilmoittaa Rakennusliitto uusista työnseisauksista, joilla neuvotteluja vauhditetaan.

Muilla rakennusalan viidellä työehtosopimusalalla neuvotteluja käydään ratkaisuhakuisesti.
Alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2023.

Työnseisauksen kohteet ja ajankohdat

  • Kattoliitto ry:n jäsenyritysten ja niiden tytäryhtiöiden työt, joissa työntekijöiden työehtoihin sovelletaan vedeneristysalan työehtosopimusta.  
  • Seuraavien yritysten ja niiden tytäryhtiöiden työt, joissa työntekijöiden työehtoihin noudatetaan maalausalan työehtosopimusta: LTU Group Oy, Rakennus- ja Maalauspalvelu Ässämäki Ky, SL-Rappaus Oy, SL Rappaus Oy Uusimaa, SL Rappaus Oy Pirkanmaa, SL Rappaus Oy Varsinais-Suomi, Maalaamo Pauli Hietanen Oy, Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy, Sävyrakenne Oy, Kaukomaalaus Oy, Maalausliike Pöntinen Ky, RS- Install Oy ja Maalausliike Haanpää Oy.  
  • Seuraavien yritysten ja niiden tytäryhtiöiden työt, joissa työntekijöiden työehtoihin sovelletaan lattianpäällystysalan työehtosopimusta: Heikkinen Yhtiöt Oy ja Lahden lattia- ja seinänpäällyste Oy.  

Lakkopäivät ovat 10.3., 13.3., 16.3. ja 17.3.2023.  Lakko alkaa kunakin päivänä klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.