Takaisin

Eduskuntavaalitukea Rakennusliiton jäsenille

Rakennusliiton hallitus on päättänyt tukea 2000 euron vaalituella liiton jäseniä, jotka asettuvat kevään 2023 eduskuntavaaleissa ehdolle sellaisen puolueen ehdokaslistalle, joka on edustettuna nykyisessä eduskunnassa. Ehdokkaan tulee sitoutua SAK:laisiin vaalityön arvoihin.

Lähetä 28.2.2023 mennessä hakemus sähköpostitse osoitteella ekv2023@rakennusliitto.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä ehdokkaan nimi, vaalipiiri, ehdokkaan osoite ja puhelinnumero sekä pankkitili, jolle tuki maksetaan. Tuki voidaan maksaa ehdokkaan tai hänen tukiryhmänsä tilille.

Hakemuksesta myös tulee ilmetä, että ehdokas sitoutuu SAK:n ja Rakennusliiton vaalityön arvoihin, joita ovat ihmisarvo työssä – inhimillisyys yhdenvertaisuus – syrjimättömyys sekä heikomman puolella – osallisuus.

Samasta sähköpostiosoitteesta voi kysyä lisätietoa tukeen liittyen.