Takaisin

Telineasentajilta on vaadittava osaamista

Telinetyö on tarjonnut melko matalan kynnyksen tulla töihin rakennusalalle. Työ on opittu osaavien telineasentajien rinnalla ja telineasennuksen nokkamiehen valvonnassa. Telineasennusfirmat ovat pitkälti kouluttaneet omat työntekijänsä telineasentajan vaativaan työhön. Tämä on pitkään ollut hyvä ja toimiva malli tulla osaavaksi telineasentajaksi, asettautua rakennuksille ja myös mm. eri teollisuudenalojen seisokkihuoltojen telinetöihin.

Varsinkin isoissa telineasennusfirmoissa omien työntekijöiden määrä on laskenut tasaisesti, kun on siirrytty ja siirrytään enenevissä määrin aliurakoitsijaketjujen ja vuokratyövoiman käyttöön. Telineitä tilaavien rakennuttajien, päätoteuttajan hankinnasta vastaavien ja viime kädessä työturvallisuudesta vastaavan työmaajohdon on mahdotonta varmistua tai tietää, millaisella osaamisella telineitä tullaan työmaalle tekemään. Ikävä kyllä tämä näkyy työturvallisuuspuutteina asennetuissa telineissä ja telineasennuksessa.

Telinetyö on vaarallista tekijälleen, muille vaikutuspiirissä työskenteleville ja kaupunkikohteissa myös sivullisille. Telineasennustyö on tullut myös entistä vaativammaksi, kun rakennetaan sääsuojien alla. Sääsuojatelineiden alla tehtävä työ tulee tulevaisuudessa vain lisääntymään, mikä tarkoittaa telinerakentamisen lisääntymistä.

Alalla on havaittu, että telineasentajat tarvitsevat ammatillista osaamista ja osaamisen tason arvioimista. Siksi on hienoa, että Talonrakennusteollisuus on kehittänyt henkilösertifiointikoulutuksen, jolla varmistetaan telineasentajan osaaminen. Telinesertifiointeja on suoritettu suhteellisen vähän, ja viisi vuotta voimassa olleita sertifiointeja on uusittu vielä vähemmän. Rakennusalan tilaajat ja päätoteuttajat eivät ole käytännössä edellyttäneet työmaillaan sertifikaattia.

Rakentamisen toimintaympäristössä on vain niin, että kaikkea työturvallisuuden toteutumista ja vaarallisen työn ammatillisen osaamisen varmistamista ei voi laskea hyvän toivon varaan. Telineasentajan osaamisvaatimusta ei ole saatu toteutumaan henkilösertifiointikoulutuksella toimialan omin voimin. Siksi olemme esittäneet henkilösertifioinnin sijaan, että valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta kirjataan telineasentajien osaamisvaatimukseksi rakennusalan ammattitutkinnon osa telinetyöstä, koska kaikkien ja varsinkin uusien alalle tulevien asentajien osaaminen on varmennettava.