Takaisin

Kutsu Rakennusliitto ry:n 25. varsinaiseen liittokokoukseen

Rakennusliitto ry:n 25. varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä Marina Congress Centerissä 12.-13. päivinä toukokuuta 2023 alkaen 12.5. kello 9.00.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 § 5 momentissa mainittujen asioiden lisäksi sääntöjen muuttamista, liittovaltuuston ja hallituksen esitykset sekä aluejärjestöjen ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 12. päivänä helmikuuta 2023

Liittokokousedustajien vaali suoritetaan 22.2 – 1.3.2023.

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö osastoineen muodostaa yhden vaalipiirin paitsi, että Ahvenanmaan maakunta muodostaa oman vaalipiirinsä, josta valitaan yksi edustaja.

Vaalipiiristä valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti osastojen yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen vuoden II neljänneksen jäsenmäärästä. Ehdokasasettelu voi alkaa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja se päättyy 25.11.2022. Ehdokkaiden ja ehdokkaiden muodostamien vaaliliittojen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilautakunnalle viimeistään 26.11.2022 kello 12.00.

Valituksi tulleiden edustajien valtakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään 14 päivää ennen kokouksen alkua.

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestelytoimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Liittokokoukseen valitut edustajat tulevat saamaan kutsun ennen varsinaista liittokokousta Marina Congress Centerissä torstaina 11.5. järjestettävään kansainväliseen seminaari-iltapäivään.

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022

RAKENNUSLIITTO ry
Hallitus / Keskusvaalilautakunta

Matti Harjuniemi Kimmo Palonen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja