Takaisin

ASA-rekisteriin tehtävät kvartsipölyn altistumisilmoitukset ontuvat pahasti rakentajien osalta

Työterveyslaitoksen ylläpitämä ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisteriin ilmoittaminen perustuu lakiin. Vuoden 2020 lainsäädännön muutoksen myötä työantajan tulee arvioida ja ilmoittaa ASA-rekisteriin myös kvartsipölylle altistuneet. Rakentamisen ja teollisuuden tietyillä toimialoilla työntekijät altistuvat juuri kvartsipölylle monissa eri työvaiheissa.

Työterveyslaitokselta 11.3.2022 saadun tiedon mukaan vuonna 2020 kvartsille altistuneita on ilmoittanut rekisteriin 361 eri työnantajaa, joista rakentamisen päätoimialojen (talonrakennus, maa- ja vesirakentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta) työnantajia oli 194. Kaikissa kvartsi-ilmoituksissa on tällä hetkellä lähes 10 000 altistunutta työntekijää, joista noin puolet on rakentamisen toimialoilta. Eli rakentamisen toimialoilta on ilmoitettu vain noin 5 000 altistunutta työntekijää.

Työhygieenisiä mittauksia tekevät rakentamisen toimialoilla edelleen vain harvat edistykselliset yritykset. Kvartsipölyn torjunta ei toteudu kaikilla työpaikoilla niin kuin sen tulisi tapahtua. Kun tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole tällä hetkellä monellakaan työpaikalla (ei työhygieenisiä mittauksia), työntekijä tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin, jos hän tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai vastaavan altistumisajan, esimerkiksi 1 tunnin 40 päivänä.

Edellä mainittu altistumisen aikaikkuna täytyy lähes kaikkien rakentajien osalta, jotka tekevät työtä rakentamisen pölyävissä töissä tai työstä syntyvän kvartsipölyn vaikutuksen alaisuudessa. Tehtyjen ilmoituksien vähäisyys kertoo myös sen, että rakentamisen työpaikoilla tehdään liian vähän lain edellyttämää työntekijöiden syöpävaarallisen kvartsin altistusseurantaa. Työnantajat laiminlyövät lain edellyttämää ASA-rekisteriin ilmoittamista tällä hetkellä rankasti. ASA-rekisteriin tulisi olla ilmoitettuna alakanttiinkin arvioituna kymmeniä tuhansia rakentajia viiden tuhannen rakentajan sijaan.

Kvartsipölyn torjunta on kokonaisuus, joka sisältää sekä kvartsipölyn torjunnan työpaikoilla ja altistusseurannan että työntekijöiden altistusilmoitukset ASA-rekisteriin. Kaikkien rakentajien ja alan imagoetu on, että työnantajat tekevät ASA-ilmoitukset kuten laki edellyttää. Työnantajan tekemä työntekijäkohtainen altistumisseuranta ja ilmoitukset ASA-rekisteriin viestivät työntekijöille, että työnantajat välittävät heidän terveydestään. Tilaston valossa ja kenttäpalauteen perustella työntekijöiden luottamus ei ole mairea työnantajien toimiin kvartsipölyn torjunnassa, työntekijöiden altistusseurannassa ja ASA-rekisteriin tehtävissä ilmoituksissa.

Maaliskuu on tulossa lopuilleen ja työnantajien tulee jälleen ilmoittaa viime vuonna kvartsipölylle altistuneet ASA-rekisteriin. Työnantajat voivat nyt petrata aikaisemmin ilmoitettujen ja uusien työntekijöiden altistumisilmoituksien tekemisessä. Isot järjestäytyneet rakennusalan työnantajat ovat suhteellisen hyvin hoitaneet työntekijöiden kvartsipölyaltistusten seurannan ja tehneet ASA-rekisteri-ilmoitukset.

Altistumisilmoitukset ASA-rekisteriin puuttuvat varsinkin rakentamisen vuokratyönantajilta, aliurakoitsijoilta ja ketjuissa toimivilta, jotka pitäisi saada tekemään työntekijöidensä altistusseurannat ja ASA-ilmoitukset. Työntekijät pyytävät, että työsuojeluviranomaiset kiinnittävät työsuojelutarkastuksien yhteydessä huomiota siihen, tekevätkö rakennusalan yritykset kvartsipölyntorjuntaa, työntekijöiden altistumisseurantaa ja ASA-ilmoituksia.