Takaisin

Työtodistus on saatava

Työsuojelu pilotoi sähköisiä kanavia erilaiseen asiointiin. Nyt voi esimerkiksi tehdä sähköisen valvontapyynnön, jos työnantaja ei anna työtodistusta työsuhteen päättyessä.

–  Palvelu avattiin käyttöön 8.12. Työtodistukset valittiin pilottiin, sillä niistä tulee meille eniten ilmoitusvolyymia. Mikäli tästä saadaan myönteisiä kokemuksia, palvelun piiriin tulee myös esimerkiksi palkkalaskelmat ja työaikakirjanpito, ylitarkastaja Antti Ikonen Etelä-Suomen Avin työsuojelun vastuualueelta kertoo. 

Aikaisemmin valvontapyyntö on pitänyt toimittaa paperisena työsuojeluviranomaiselle ja se on pitänyt allekirjoittaa. Uudessa palvelussa vaaditaan vahvaa tunnistautumista, eli palveluun pääsee samalla tavalla esimerkiksi pankkitunnuksilla kuten vaikkapa verottajan sähköiseen Omavero-palveluun. 

Palvelussa valitaan työnantaja, jolta haluaa saada työtodistuksen. Tämän jälkeen työsuojelutarkastaja voi antaa työnantajalle kehotuksen, jolla työnantaja velvoitetaan antamaan työtodistus. 

– Työtodistusasian valvontapyyntö otetaan käsittelyyn viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun se on saapunut työsuojeluviranomaiselle. Palvelun käyttäjä pystyy seuraamaan tilanteen edistymistä käsittelyn tila -tiedoista kirjautumalla sisään palveluun. Enää ei siis tarvitse soittaa tietääkseen, missä vaiheessa prosessi menee. Jos asiaa käsittelevä tarkastaja antaa työnantajalle kehotuksen palkkatodistuksen antamisesta, tulee siitäkin suoraan tieto palveluun, Ikonen kertoo. 

Uusi palveluita myös työnantajille 

Toinen pilotoitava palvelu koskee työnantajan selvityksiä työsuojelutarkastajan antamaan kehotukseen ja toimintaohjeeseen eli niihin puutteisiin, joita tarkastuksilla on selvinnyt. Työnantaja voi täydentää kirjallista selvitystä palvelussa erilaisilla liitteillä, esimerkiksi asiakirjoin, valokuvin ja videomateriaalein. 

Työsuojelutarkastaja arvioi annetun selvityksen perusteella velvoitteiden täyttymistä. Työnantaja saa tiedon tarkastajan tekemästä ratkaisusta sähköpostiin. 

Pilottivaiheessa asiointipalvelussa ei voi toimittaa selvitystä kaikkiin työsuojelutarkastajien antamiin kehotuksiin ja toimintaohjeisiin. Mahdollisuus koskee valituissa valvontahankkeissa pilotin käynnistymisen jälkeen annettuja velvoitteita. 

– Pilottiin on valittu osa valtakunnallisista valvontahankkeistamme kuten psykososiaalinen kuormitus, työelämän pelisäännöt ja työolosuhteet, jotka liittyvät vahvasti esimerkiksi rakennusalaan, Ikonen toteaa. 

Teksti: Johanna Hellsten