Takaisin

Nostotyön onnettomuudet on estettävissä

Lujatalon rakennustyömaalla Helsingissä sattui 1.7. onnettomuus. Torninosturilla nostettu putkikuorma putosi noin viiden metrin korkeudelta noston tehneiden, taakan alapuolella seisoneiden henkilöiden päälle. Yksi rakentaja kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti. 

Onnettomuus on järkyttänyt syvästi kaikkia rakentajia ja varsinkin nostotyötä tekeviä torninosturinkuljettajia. Nosturinkuljettajat ja nostoalalla toimivat ovat viestittäneet Rakennusliitolle jo pidemmän aikaa nostotöihin liittyviä vakavia läheltä piti -tilanteita. Pahinta mahdollista onnettomuutta osattiin pelätä ja odottaa tulevaksi. 

Nostotyöt ovat eräitä rakentamisen toimialojen vaarallisimmista ja riskialtteimmista töistä, elleivät kaikkein vaarallisimpia. Torninostureilla ja ajoneuvonostureilla nostetaan erimuotoisia ja –kokoisia, useiden tuhansien kilojen painoisia kappaleita hyvinkin ahtaassa kaupunkirakentamisessa sangen korkealle. Usein nostettavat kappaleet lähtevät liikkeelle nosturilla niin, ettei nosturinkuljettaja näe, miten ja millaisilla nostoapuvälineillä nostettava taakka on kiinnitetty nosturin koukkuun kiinni. Nosturinkuljettaja joutuu luottamaan ns. alamiehen osaamiseen taakan oikeassa kiinnittämisessä nosturin koukkuun. 

Alamiehellä tulee olla osaaminen ja työnantajan kirjallinen lupa 

Taakan kiinnittäminen nosturiin ja noston ohjaaminen, eli niin kutsuttu alamiestyöskentely, on vaativaa ja työturvallisuuden kannalta kriittistä työtä. Siksi on katsottu tarpeelliseksi kiinnittää tähän työvaiheeseen erityistä huomiota lainsäädännön muutoksella, joka tuli voimaan maaliskuussa 2020. Asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin taakan saa kiinnittää ainoastaan alamies, jolla on kirjallinen lupa työnantajalta. Tarkoituksena on parantaa nostotyön turvallisuutta edellyttämällä, että alamiehenä voi työskennellä vain työntekijä, jolla on työnantajan varmistama riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen saamansa koulutuksen tai aikaisemman työkokemuksensa perusteella.   

Taakansidonnan lisäksi osaavan alamiehen tulee hallita nosturin ohjaaminen käsimerkein ja radiopuhelimella. Lisäksi alamiehen tulee kiinnittää taakka oikeilla nostoapuvälineillä turvallisuuden varmistamiseksi. Alamiehen tulee tuntea eri nostoapuvälineet ja nostoapuvälineiden hylkyperusteet. Tarkoituksena on ollut korostaa alamiestyöskentelyn tärkeääkin tärkeämpää merkitystä nostotyön turvallisuudelle.  

Rakennusalan on tehtävä kaikkensa, ettei vastaavanlainen onnettomuus toistu 

Työmaiden päätoteuttajat eivät ole valvoneet riittävän tarmokkaasti alamiestyöskentelyn osaamista ja alamiehenä toimimista rakennustyömailla. Monilla työmailla meno ei ole muuttunut lain muuttuessa. Nostettavan taakan kiinnittää nosturiin edelleen liian usein henkilö, joka paikalle sattuu osumaan. Emme näytä oppivan edes kantapään kautta? 

Rakennusliitto ja nostoalalla toimivat ovat jo pitkään vaatineet työmaille osaavia alamiehiä, jotka toimivat nosturinkuljettajan kanssa saumattomasti yhteen pareina. Rakennusliitto on edellyttänyt alamiehenä toimivalta osoitettua ammatillista pätevyyttä. Rakennustyömaille ja varsinkin isoille rakennustyömaille tulee saada jatkossa ammattimaiset pätevöityneet alamiehet, jotka eivät tee muuta kuin takaan kiinnityksiä nostureihin. Alamiestyöskentely on oma rautainen ammattikuntansa, joka on jatkossa resursoitava työmaille.  

Rakennusala voi edelleen itse halutessaan hoitaa nostoalan turvallisemmaksi ammattimaisella alamiestyöskentelyllä. Mikäli asiaa ei työmailla saada korjattua vapaaehtoisesti, tulee rakentamista koskevaan työturvallisuussäätelyyn tehdä tarvittavat muutokset, jotta ammattimainen alamiestyöskentely toteutuu rakennustyömaillamme. 

Onnettomuuden seuraukset ovat syvät. Suru koskettaa kaikkia rakentajia, mutta erityistä surua kantavat nosturinkuljettajat, jotka kokevat onnettomuuden olleen estettävissä oikealla ammattimaisella alamiestyöskentelyllä. Rakennusliiton nosturinkuljettajien ja nostoalan viestiä kannattaa kuunnella. Alamiestyöskentely kannattaa laittaa kuntoon nosturinkuljettajien esittämällään tavalla. 

Rakennusliitto jäsenineen ottaa syvästi osaa menehtyneen rakentajan omaisten suruun. Tapaturmassa loukkaantuneelle toivomme pikaista paranemista työkykyiseksi.