Takaisin

Uusi asetus henkilönsuojaimista astuu voimaan 1.8.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Asetuksessa on tarkennettu työnantajan velvollisuutta huolehtia henkilönsuojaimien käytöstä työssä.

Elokuun alussa voimaan astuvan asetuksen mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työssä käytettävästä henkilönsuojaimesta ja sen turvallisesta käytöstä. Työnantajan pitää selvittää työntekijälle, miltä vaaralta suojaudutaan ja mitä suojainta tulee käyttää. Työntekijää on opetettava ja ohjattava käyttämään henkilösuojainta oikein ja turvallisesti.

– Meillä rakentamisessa alisuojaudutaan muun muassa hengityksen suojaamisessa. Valitaan vääriä suojaimia, ja suojaimia käytetään liian pitkäkestoisesti, Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen kertoo.

Henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi hengityksen-, kasvojen-, kuulon-, silmien- ja päänsuojaimet, turva-, suoja- ja työjalkineet, liukuesteet, putoamissuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatteet.

Lue valtioneuvoston tiedote uudesta asetuksesta