Takaisin

ELY-keskusten herättävä työllisyyden hoitoon – työvoiman tarveharkinta palautettava

Harmaa työmarkkina, jossa on ihmiskaupan piirteitä, näyttää tulleen Suomen rakennusalalle jäädäkseen. Tätä vastuutonta kauppaa pyörittävät työvoiman välittäjät, jotka käyttävät EU:n ulkopuolisten maiden ihmisiä häikäilemättä hyväkseen. Harmaa työ nakertaa laillisen yritystoiminnan edellytyksiä alalla ja heikentää työllisyyttä.

Harmaa halpatyö hävittää alalta myös mahdollisuudet tuottavuuden kehittämiseen. Kun halpatyövoimaa on saatavissa yllin kyllin, ei alalla tartuta vakavasti työn suunnittelua ja tehostamista edistävään toimintaan. Kehitysprojekteista ja uusista suunnittelun apuvälineistä toki keskustellaan ammattijulkaisuissa, mutta työmaakäytännössä halpatyön tsunami hukuttaa kehitystyön. Harmaan työvoiman käyttö ei myöskään ole parhaita tapoja houkutella nuoria alalle.

ELY-keskusten onkin palautettava rakennusalalle EU:n ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta kattavasti. Suomessa on edelleen 10 000 rakentajaa työtä vailla ja EU-alueella on runsaasti työvoimaa myös pienen Suomen tarpeisiin. Viranomaisten on syytä keskittyä joustavoittamaan Suomen tarvitsemaa asiantuntijoiden työperäistä maahanmuuttoa sen sijaan, että ne edistävät sosiaalista polkumyyntiä työttömyysaloilla.