Takaisin

Työterveyslaitoksen hankkeessa selvitetään kvartsille altistumista

Rakennusliitto on mukana Työterveyslaitoksen hankkeessa, jossa selvitetään kvartsille altistumista niissä korjausrakentamisen, uudisrakentamisen ja maarakentamisen tehtävissä, jotka ovat pölynhallinnan kannalta haastavia rakennustyömailla.

Työnantajan tulee tehdä kirjallinen riskienarviointi, joka huomioi kvartsipölyn torjumisen ja poistamisen työmaalla sen syntykohdassa. Työmaalla pitää tunnistaa kvartsipölyn vaarat. Työnantajan tulee riskienarvioinnin perusteella tehdä myös pölyntorjuntasuunnitelma. Suunnitelmaa pitää toteuttaa koko rakentamisen ajan ja suunnitelmaa pitää myös tarvittaessa päivittää. Suunnitelma on käyttöpaperi, joka on kaikkien luettavissa ja toteutettavissa.

Kvartsipölymittauksia on tehty harvakseltaan. On tärkeää saada rakentamisen eri pölyävistä työvaiheista uutta ajantasaista mittaustietoa, jotta tietäisimme tarkemmin, missä työlajeissa ja millä työmenetelmillä kvartsipölyn raja-arvot alittuvat tai ylittyvät.

Työterveyslaitoksen mittaushankkeen etenemistä ja mittaustuloksia voi seurata Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.