Takaisin

Työehtosopimukset ja diilit tehdään vastakin

Sanotaan, että työehtosopimukset, etenkin niiden sisältämät vaatimattomat palkankorotukset, ovat yritysten menestyksen, kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työllistämisen esteitä. Teema on, että tämän takia työehtosopimuksiin on saatava joustavuutta. Olisi parempi sanoa suoraan, että halutaan eroon vähimmäiskorotuksista ja palkkoja halutaan alentaa.

Näissä jutuissa unohdetaan tai sitten ei oikeasti tiedetä, että työelämä on aivan täynnä eri sorttista sopimista. Työpaikoilla tehdään erilaisia diilejä, jotta homma saadaan sujumaan ja yllättäenkin eteen tulevia tilanteita voidaan hallita. Nämä sopimukset koskevat usein työaikaa ja myös rahaa. Mistäpä ei vuosien ja vuosikymmenten mittaan olisi tehty yritystä ja työpaikkaa koskevia sopimuksia?  Olennaista työntekijöiden kannalta on se, että diilit ovat molemmille edullisia. Tämä on täysin mahdollista ja useimmiten se sitä onkin.

Sopimuksia tullaan rakennusalalla tekemään vastakin, myös työpaikoilla. Tärkeää on, että työpaikoilla on hyvä sopimisen mahdollisuus ja tasapuolinen arviointi yhteisestä hyvästä. Siksi kaikilla työpaikoilla täytyy olla myös luottamusmies tai -nainen. Niin ikään on tärkeää, että työntekijät kuuluvat liittoon. Liitto nimittäin tekee vastakin raamin, kunkin sopimusalan työehtosopimuksen, joka antaa hyvän pohjan myös työpaikkojen rauhalliselle sopimiselle.

Siispä: 1. Alan työntekijöiden tulee olla liitossa, jonka ydin on työehtosopimus. 2. Työpaikoille on valittava luottamushenkilöt edustamaan työntekijöitä työpaikoilla tapahtuvassa sopimisessa.

Näillä yksinkertaisilla ohjeilla pärjätään porukalla vastakin.

Matti