Takaisin

Työsuojeluviranomaisen valvontakeinot ovat riittämättömät

Työsuojeluviranomainen tekee arvokasta työtä rakennustyömaita tarkastaessaan. Tarkastuksissa tulee vastaan hyviä rakennusalojen yrityksiä, jotka pyrkivät lähtökohtaisesti hoitamaan työntekijöiden turvallisen työnteon hyvin. Ikävä kyllä rakentamisen toimialoilla on myös niitä yrityksiä, jotka eivät piittaa työntekijöiden työturvallisuudesta ja turvallisesta työympäristöstä.

Työsuojeluviranomainen puuttuu työpaikkojen erilaisiin vaaroihin pääsääntöisesti ensin suositusluontoisilla toimintaohjeilla ja vasta tämän jälkeen velvoittavammilla toimenpiteillä kuten kehotuksilla tai varsinaisen oikeusprosessin käynnistämällä. Tähän päivään ja nykyhetkeen tämä on kohtuuttoman kankeaa, byrokraattista ja pitkäkestoista. Prosessi ei kykene reagoimaan ja poistamaan työmaiden ja työpaikkojen työturvallisuusepäkohtia tarpeeksi nopeasti.

Työturvallisuudesta ja rakentajien turvallisuudesta piittaamattomat yritykset tietävät hyvin, että työsuojeluviranomaisen valvontakeinot eivät mahdollista viranomaisen nopeaa niskavilloihin kiinnipääsyä. Työmaat ovat käytännössä jo valmistuneet ja työmaan urakoitsijoista näkyy enää perävalot, kun työsuojeluviranomainen tuo mestalle raskaimpia vaatimuksiaan työmaan kuntoon laittamisesta. Työturvallisuudesta välittämättömät yritykset ja taparikolliset ovat tätä päivää. Työsuojeluviranomaista ei koeta työmailla ja työpaikoilla enää uhaksi. Käytännössä työturvallisuuden rikkomisesta ja terveyden menettämisestä ei ole seuraamuksia. Jos seuraamuksia on, ne ovat minimaalisia.

Työsuojeluviranomaisen arvovalta pitää palauttaa pikaisesti parantamalla työsuojeluviranomaisen valvontakeinoja. Työsuojeluviranomaiselle täytyy saada työkalupakkiinsa valvontakeinoja, joilla työmaa tai työpaikka suljetaan siltä seisomalta ilman byrokratian kankeutta. Edelleen valvontakeinoihin tulisi lisätä nykyistä nopeampia viranomaistoimenpiteitä ilmiselvien epäkohtien osalta, esimerkiksi hallinnollisia sakkomaksuja.

Ei ole työsuojeluviranomaisen vika, että mestalla viranomaisten valvontatyötä pidetään tehottomana. Vilunkiyrittäjät hyödyntävät turvatonta tekemistä työmailla suorastaan kilpailuetuna. Työmaalle ei tarvitse hankkia edes lain edellyttämiä sosiaalitiloja, tai putoamisen estäviin kaiteisiin ei tarvitse investoida. Suomessa työsuojeluviranomaisille annetaan toimivaltuudet lainsäädännöllä. Valtiovallan tulisi nyt antaa yhteistuumin työsuojeluviranomaiselle ajanmukaiset ja verenpysäyttävät valvontakeinot. Vain näin saadaan vilunkitoimijat kuriin.